Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Formuláře žádostí o kompenzace pro OSVČ i firmy

lifebelt-1463427_1280.jpg

Poslední aktualizace 28.5.2020 

Online webinář o dotacích pro podnikatele (i COVID III ad.) ZDARMA PRO ČLENY OHK, 26.5.2020

OSVČ - Pětadvacítka  průvodce žádostí ZDE - Žádosti na druhé období 1.5. - 8.6. přijímá Finanční správa e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, ve sběrných boxech umístěných na finančních úřadech a na jejich podatelnách (po, st, 8-17h), 500,- Kč/den. Podmínky nadále zůstávají stejné jako u Pětadvacítky, žádat mohou živnostníci s aktivní živností k 12. březnu, případně sezonní podnikatelé, kteří svoji činnost přerušili kdykoliv po 31. srpnu 2019. Jedná se i o třetím odbobí, které by případně bylo do 31.8.2020.

OSVČ - ošetřovné  průvodce žádostí ZDE. Žádost lze podat na MPO datovou schránkou, e-mailem (vč. el. podpisu), ale i (vytištěné a podepsané) klasickou poštou. O ošetřovné 500,- Kč/den za duben mohou OSVČ žádat od 11.5., 11h. „Ošetřovné“ pro OSVČ je dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu a informace k němu jsou dostupné zde

Firmy - Program Antivirus  průvodce žádostí ZDE - Žádosti přijímá Úřad práce ČR výhradně elektronicky, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. (Elektronický podpis vystavuje ČESKÁ POŠTA za 396,- Kč (platnost 1 rok), prodloužení už bez cesty na poštu v PC za 396,- Kč, platba fakturou, kterou obdržíte do mailu.) MPSV: 10 nejčastějších chyb žadatelů v programu Antivirus  Částé otázky a odpovědi • Vzhledem k přetrvávající potřebě cílené pomoci za účelem udržitelnosti pracovních míst zaměstnanců bylo období, za které budou zaměstnavatelům propláceny náklady vynaložené na náhrady mezd včetně povinných odvodů, prodlouženo o jeden měsíc, tedy až do 31. 5. 2020.18.5.2020 - 10 nejčastějších chyb při dokládání vyúčtování do programu Antivirus

Odkaz na formulář žádosti o kompenzaci pro malá s.r.o./ stejné jako u Pětadvacítky/podporu 500 Kč na den po dobu od 12. března do 8. června žádat společníci v jedno či dvoučlenných s.r.o., anebo vícečlenných, jde-li o rodinné firmy. Žádosti již stejně jako u Pětadvacítky pro OSVČ přijímají finanční úřady. Podmínkou pro požádání je nečerpat již Pětadvacítku coby OSVČ, nepobírat na sebe coby na zaměstnance kurzarbeit a nemít společnost v úpadku či v likvidaci. Čestným prohlášením je potřeba taky prokázat minimální roční obrat.

Pokud bude potřeba naší pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Vaše OHK

OHK 14.4.2020, poslední aktualizace 7.5.2020/11.5.2020/18.5.2020/28.05.2020