Certifikační činnost

Poradenství
OHK v Jablonci n. N. provádí a zprostředkovává poradenskou činnost při exportu zboží.

Ověřování průvodních dokladů pro export zboží
OHK v Jablonci nad Nisou vystavuje certifikáty o původu zboží do zemí celého světa, zejména do těch států, kde se nepoužívají na základě mezinárodních smluv a dohod preferenční certifikáty (EUR 1 a prohlášení na faktuře). Lze potvrdit i cizí původ zboží včetně ověření obchodních faktur, inspekčních certifikátů a dalších.

Karnety ATA - informace pro vystavovatele
Karnet ATA je mezinárodní celní doklad pro dočasný vývoz a dovoz zboží.
České firmy mohou karnety ATA využít (mimo země EU) při vývozu zboží na veletrhy, při vývozu vzorků a zboží na ukázku a předvedení v zahraničí, při vývozu zboží pro sportovní účely, pro vývoz koní na zahraniční závody, montážního nářadí a strojů a přístrojů při práci na zakázce v zahraničí apod.

Karnet ATA