Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Etický kodex člena HK ČR

Etický kodex člena Hospodářské komory České republiky byl schválen představenstvem Hospodářské komory České republiky dne 19. 9. 2007.


http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/clenstvi/eticky-kodex-clena-hk-cr/eticky-kodex-clena-hk-cr-1.aspx