Etický kodex člena HK ČR

Etický kodex člena Hospodářské komory České republiky byl schválen představenstvem Hospodářské komory České republiky dne 19. 9. 2007.

Člen HK ČR může užívat logo člena HK ČR pro svoji prezentaci při všech činnostech svého podnikání. To znamená, že logo může umístit na dopisní papíry, na prospekty, letáky i reklamní předměty ke svému názvu, na vývěsní štíty se jménem firmy i na výstavách. Logo člena HK ČR můžete začít používat po podpisu Etického kodexu. Podpisem Etického kodexu se přihlašujete k tomu, že aktivity a jednání Vašeho podniku i Vašich zaměstnanců odpovídají stanoveným zásadám. Kodex nemá právní platnost, porušení lze však řešit postihem v kodexu stanoveným. Přijetí etického kodexu zvyšuje důvěryhodnost organizace a přispívá k rozvoji firemní kultury. Máte-li zájem podepsat Etický kodex, obraťte se na nás.

http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/clenstvi/eticky-kodex-clena-hk-cr/eticky-kodex-clena-hk-cr-1.aspx