Projekty na podporu podnikání

never-stop-learning-j.jpg

Vzdělávání OHK Jablonec nad Nisou

Název projektu: Vzdělávání OHK Jablonec nad Nisou Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0002382 Období realizace projektu: 01. 01. 2024 – 31. 12. 2026 Název operačního

spolecne-pro-ukrajinu-obrazek-p.png

Společně pro Ukrajinu/Wspólnie dla Ukrainy

Společně pro Ukrajinu • Wspólnie dla Ukrainy • CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264 Projekt je realizován do 31.12.2023 v rámci programu INTERREG V-A Republika INTERREG V-A

remesla-drevo-j.jpg

Blíže k tradicím, blíže k sobě/ Bliżej tradycji, bliżej siebie

Blíže k tradicím, blíže k sobě/Bliżej tradycji, bliżej siebie • CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003111 Cílem projektu je vytvořit nový propagační nástroj založený na

rychla-informace-p.png

"Vytvoření míst rychlé informace v česko-polském pohraničí"/ "Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim"

AKTUÁLNÍ PRAVIDELNÉ INFORMACE: Informační balíčky 2023 - Legislativní podmínky podnikání v České republice a v Polsku 2023, aktuální daňová legislativa, pracovní právo

img-2842-j.JPG

Výrobci v česko-polském příhraničí, incomingové lákadlo/ Producenci na czesko-polskim pograniczu, atrakcja incomingowa

_ ___ Projekt Výrobci v česko-polském příhraničí, incomingové lákadlo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002773 je realizován z Programu Přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká

no_photo.jpg

Pracovní sekce při jablonecké OHK

OHK, 28. 01. 2019 Na základě jednání představenstva vznikají při OHK v Jablonci nad Nisou pro efektivnější práci a podporu zlepšování podmínek pro podnikatele v regionu 4

no_photo.jpg

Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš

__ Cílem projektu je vytvořit virtuální turistickou trasu procházející polsko-českým příhraničím, která bude propojovat místa výroby regionálních potravinářských

no_photo.jpg

Freundschaft und Erfahrungen/ Přátelství a zkušenosti

    Projekttitel/ _Název projektu__: _Freundschaft und Erfahrungen/ Přátelství a zkušenosti Reg. nummer/ _Reg. číslo_: ERN-0748-CZ-30.08.2018 Subjekty projektu: Okresní

no_photo.jpg

Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí

Projekt je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (1.1.2017 - 31.12. 2018). Cílem projektu je zvýšit intenzitu spolupráce za účelem sociálního

předchozí    |    následující