Projekty na podporu podnikání

remesla-drevo-j.jpg

Blíže k tradicím, blíže k sobě/ Bliżej tradycji, bliżej siebie

Blíže k tradicím, blíže k sobě/Bliżej tradycji, bliżej siebie • CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003111 Cílem projektu je vytvořit nový propagační nástroj založený na

rychla-informace-p.png

"Vytvoření míst rychlé informace v česko-polském pohraničí"/ "Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim"

31.8.2021_Cílem je vytvořit místa rychlé informace u každého z partnerů jako reakci na dynamicky se měnící situaci v CZ-PL příhraničí. Tato struktura umožní rozvíjet

img-2842-j.JPG

Výrobci v česko-polském příhraničí, incomingové lákadlo/ Producenci na czesko-polskim pograniczu, atrakcja incomingowa

__ __ 29.7.2021_Projekt rozšíří přeshraniční spolupráci prostřednictvím uspořádaných česko-polských výstav na podporu místních regionálních výrobců a řemeslníků

no_photo.jpg

Pracovní sekce při jablonecké OHK

OHK, 28. 01. 2019 Na základě jednání představenstva vznikají při OHK v Jablonci nad Nisou pro efektivnější práci a podporu zlepšování podmínek pro podnikatele v regionu 4

no_photo.jpg

Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš

__ Cílem projektu je vytvořit virtuální turistickou trasu procházející polsko-českým příhraničím, která bude propojovat místa výroby regionálních potravinářských

no_photo.jpg

Freundschaft und Erfahrungen/ Přátelství a zkušenosti

    Projekttitel/ _Název projektu__: _Freundschaft und Erfahrungen/ Přátelství a zkušenosti Reg. nummer/ _Reg. číslo_: ERN-0748-CZ-30.08.2018 Subjekty projektu: Okresní

no_photo.jpg

Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí

Projekt je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (1.1.2017 - 31.12. 2018). Cílem projektu je zvýšit intenzitu spolupráce za účelem sociálního

no_photo.jpg

Podpora rozvoje regionálních firem v česko-polském příhraničí

Tisková zpráva Síť KC pomáhá Česko-Polské hospodářské spolupráci Tisková zpráva Síť KC pomáhá Česko-Polské hospodářské spolupráci 19. 6. 2012 Praha, 24. dubna

no_photo.jpg

Specializované výstavy a veletrhy

Nová stránka předchozí | následující

předchozí    |    následující