Blíže k tradicím, blíže k sobě/ Bliżej tradycji, bliżej siebie

remesla-drevo-j.jpg

Blíže k tradicím, blíže k sobě/Bliżej tradycji, bliżej siebie CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003111

Cílem projektu je vytvořit nový propagační nástroj založený na podněcování turistů k návštěvám méně známých míst v polsko-českém pohraničí, který kombinuje tradiční řemesla, regionální kulinářské zážitky a tradiční produkty. Vytvořený nástroj umožní turistům poznat region prostřednictvím zážitků. Půjde o celosezónní produkt pro širokou cílovou skupinu, který obohatí turistickou nabídku regionu a bude mít reálný dopad na propagaci a rozvoj cestovního ruchu a jeho restart po pandemii.

Projekt ma na celu stworzenie nowego narzędzia promocyjnego polegającego na zachęcaniu turystów do odwiedzania miejsc mniej znanych na pl-cz pograniczu, które łączy tradycyjne rzemiosło, regionalne produkty spożywcze. Bezpośrednia prezentacja rzemiosła,umożliwi turystom poznanie regionu poprzez doznania. Będzie to całosezonowy produkt dla szerokiej grupy docelowej, który wzbogaci ofertę turystyczną regionu i będzie miał rzeczywisty wpływ na promocję i rozwój turystyki oraz restart po pandemii.

Projekt je realizován od 1.5.2022 do 31.10.2023 v rámci programu INTERREG V-A Republika INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

Hlavní partner:

KARR S.A.

 

Partner projektu s finančním příspěvkem:

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

V rámci projektu mj. zorganizujeme polsko-české festivaly chutí, výstavy regionálních produktů Vyrobeno pod Sněžkou, setkání a poznávacích výjezdy pro firmy a zaměstnance z oblasti cestovního ruchu; vytvoříme netradiční prezentaci a propagaci turistických, kulinářských a řemeslných zajímavostí Deník objevitele příhraničí.

 

KARR připraví: Festivaly chutí, výstavy regionálních produktů Vyrobeno pod Sněžkou, sady samolepek do Deníku objevitele a setkání a prezentace zajímavostí z Deníku v místních komunitách, např. ve školách, na univerzitách, na turistických akcích.

 

OHK připraví a vydá Deník objevitele příhraničí, zrealizuje prezentace Deníku objevitele na veletrzích cestovního ruchu mimo region. Připraví 4 poznávací výjezdy do míst z Deníku (2 v ČR, 2 v PR) pro firmy a pracovníky z oblasti cestovního ruchu.

Videomedailonky/ medaliony wideo: Inspirativní místa Jablonecka Inspirativní místa v Polsku Po hranici z Lužických do Jizerských hor Kolem dokola Lázní Svěradov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5.2022_Sídlíte v příhraničí a nabízíte originální cestovatelský/gastronomický/řemeslný zážitek nebo exkurzi do provozu Vaší dílny? Staňte se součástí Deníku objevitele příhraničí. Krátký popis své činnosti a nabídky pro návštěvníky zasílejte do 30.11.2022 na info@ohkjablonec.cz, případně se zastavte osobně na OHK v Jablonci nad Nisou, Jiráskova 9/1. patro budovy Eurocentra.

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003111: "Blíže k tradicím, blíže k sobě" je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003111: „Bliżej tradycji, bliżej siebie”  jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG  V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.