Pro zajištění požadavků podnikatelů je OHK zastoupena v nejrůznějších orgánech, komisích, pracovních skupinách, apod.

- pracovní skupinba Česko - Sasko - Ing. Linderová
- MPO pracovní skupina hospodářství Česko - Polsko - Ing. Linderová
- KHK Liberec - Ing. Linderová - ředitelka, Ing. Bauer - předseda představenstva
- Euroregion Nisa - pracovní skupina - hospodářství - Ing. Linderová
- Poradní sbor ÚP Jablonec n.N. - Ing. Linderová
- v LK v pracovní skupině inovace - Ing. Linderová
- v LK v pracovní skupině vzdělávání - Ing. Linderová
- v LK ve Sdružení pro rozvoj CR LK - Ing. Bauer

Pracovní sekce při jablonecké OHK