Pro zajištění požadavků podnikatelů je OHK zastoupena v nejrůznějších orgánech, komisích, pracovních skupinách, apod.


- MPO pracovní skupina hospodářství Česko - Polsko - Ing. Mužíček
- KHK Liberec - Ing. Mužíček - ředitel, Ing. Kracík, p. Louda - DR
- Euroregion Nisa - pracovní skupina - hospodářství - Ing. Mužíček
- Poradní sbor ÚP Jablonec n.N. - Ing. Mužíček
- v LK v pracovní skupině inovace - Ing. Mužíček
- v LK v pracovní skupině vzdělávání - Ing. Mužíček
- v LK ve Sdružení pro rozvoj CR LK - Ing. Bauer
- na MÚ Jablonec n. N. – komise na podporu vzdělávání - Ing. Mužíček

Pracovní sekce při jablonecké OHK