Dokumenty OHK v Jablonci nad Nisou

Zde naleznete k nahlédnutí dokumenty o činnosti a hospodaření OHK v Jablonci nad Nisou.

19.11.2020

Výroční zpráva 2020 - dopis předsedy

8.10.2019

Pozvánka na shromáždění delegátů

Zpráva o činnosti 2019

Zpráva DR
Hospodaření 2018

Hospodaření 2019

Plán hospodaření

Plán činnosti 2020

Pozvánka na SD

--

2.11.2018

Zpráva o činnosti 2018
Zpráva DR
Hospodaření 2017