Daňová rubrika

apartment-406901_1920.jpg

Zavedení možnosti sjednání smluvních pokut ve smlouvě o nájmu bytu

S účinností od 01.07.2020 došlo mj. k významné legislativní změně úpravy smlouvy o nájmu bytu. Nově je zákonem stanovena možnost, aby si pronajímatel s nájemcem sjednali

162hand-disinfection-4954840_1280.jpg

Daňová uznatelnost testů na COVID-19

Řada zaměstnavatelů i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) absolvuje testy na COVID-19. Podle Informace Finanční správy ČR jsou náklady na test na COVID-19 daňově

952calculator-428294_1920.jpg

O prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání raději požádejte

2.7., HK ČR_Ministerstvo financí prodloužilo lhůtu pro podání daňového přiznání za rok 2019 do 18. srpna. Toto opatření ve skutečnosti znamená lhůtu, po kterou budou prominuty

932money-3669789_1920.jpg

Prodloužení termínu pro podání přehledů OSVČ do 18. 9. 2020

V návaznosti na rozhodnutí ministryně financí o možnosti podat bez jakýchkoliv sankcí přiznání k dani z příjmů do úterý 18. 8. 2020. Přehled o příjmech a výdajích za rok

calculator-428294_1920.jpg

Termíny pro podání a zaplacení daní bez sankcí

Daňové přiznání k daním z příjmů u poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 bude možné bez sankce podat až do 18. srpna. Opatření se

money-3536346_1280.jpg

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení (tzv. režim C Antivirus)

Legislativním procesem úspěšně prošel zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tedy prominutí odvodu ve výši 24,8

234gui-2311261_1280.png

Další snížení sazeb DPH (protikrizový daňový balíček)

Tzv. protikrizový daňový balíček prošel legislativním procesem. Jeho součástí je mimo jiné i snížení sazby daně z přidané hodnoty z 15 % na 10 % u některých vybraných

521money-3669789_1920.jpg

Poznámky k podávání přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020 (LIBERAČNÍ BALÍČEK III)

Dne 10. 6. 2020 jsme informovali e-servisem č. 922 o rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události u daně z příjmů fyzických i

460credit-card-3536349_1920.jpg

Prominutí správních poplatků a úroků (LIBERAČNÍ BALÍČEK III)

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 je zveřejněno další (v pořadí již páté) rozhodnutí ministryně financí ke zmírnění dopadů opatření přijatých v souvislosti s COVID-19.

předchozí    |    následující