Nezapomeňte uhradit zálohu na daň z příjmů splatnou 17.6.2024!

kc-j.jpg

6.6.2024_Zálohu na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob splatnou ve 2.čtvrtletí, resp. v 1.pololetí roku 2024 je třeba uhradit do pondělí 17.6.2024, pokud tato povinnost plyne z podaného daňového přiznání, resp. poslední známé daňové povinnosti.

Poplatníci mají možnost, stejně jako u předchozích záloh, v odůvodněných případech (např. z důvodu významného zvýšení cen energií, nižšího očekávaného výsledku hospodaření za rok 2024 apod.) požádat finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, případně požádat o její úplné zrušení.

Zdroj: E-servis KODAP, č.1171