Podmínky členství

V souladu se zákonem č. 301/1992 Sb. a Statutem OHK se členem komory může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Členem komory se stane po odsouhlasení přijetí za člena představenstvem a zaplacení členských příspěvků na daný kalendářní rok. Z členství v komoře pak vyplývají všechna práva a povinnosti v souladu se Statutem komory.