Exportní dokumenty - karnety ATA

Potřebujete snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí? Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní.

Karnet ATA můžete použít v 75 zemích světa pro:

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí. Dokument zajišťuje rychlé celní odbavení, snadnou manipulaci s vyváženým zbožím a spoří peníze při celních operacích, úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboží, na které je vystaven karnet ATA. Při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách. Cena produktu je od 4500 Kč dle platného ceníku.

Cena

Poplatky za vystavení karnetu ATA se určují dle hodnoty dočasně vyváženého zboží.

Hodnota zboží v Kč Cena v Kč
1 – 150 000 5 000
150 001 – 250 000 6 000
250 001 – 500 000 7 000
500 001 – 750 000 9 000
750 001 – 1 000 000 10 000
1 000 001 – 2 500 000 12 000
2 500 001 – 4 000 000 14 000
4 000 001 – 5 000 000 15 000
Zpracování další dokumentace
ke karnetu ATA do vybraných zemí (např. Bělorusko, Kazachstán, Rusko, Ukrajina) 2 000
Vystavení následného karnetu ATA 100% ceny původního karnetu
Vystavení duplikátu karnetu ATA 50% ceny původního karnetu

Poplatky jsou uvedeny vč. 21% DPH.