Členství

Členská základna

...

Členská přihláška OHK

Členská přihláška OHK Pokud jste se na základě osobního jednání na OHK v Jablonci nad Nisou, činnosti OHK, kterou jste měli možnost poznat, doporučení obchodních partnerů nebo přátel nebo z jiného důvodu rozhodli stát se členy OHK v Jablonci nad...

Podmínky členství

Podmínky členství V souladu se zákonem č. 301/1992 Sb. a Statutem OHK se členem komory může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Členem komory se stane po odsouhlasení přijetí za ...

Etický kodex člena HK ČR

Etický kodex člena Hospodářské komory České republiky byl schválen představenstvem Hospodářské komory České republiky dne 19. 9. 2007. Člen HK ČR může užívat logo člena HK ČR pro svoji prezentaci při všech činnostech svého podnikání. To znamen...

Dokumenty OHK v Jablonci nad Nisou

Zde naleznete k nahlédnutí dokumenty o činnosti a hospodaření OHK v Jablonci nad Nisou. 20.09.2023 Pozvánka na Shromáždění delegátů Zpráva o činnosti 6/2022-9/2023 • Plán hospodaření 2022 • Plán hospodaření 2023 -- 21.04.2022 Po...

Proč se stát členem

Informační servis * poskytuje poradenské a konzultační služby členům OHK a podnikatelům v otázkách spojených s podnikatelskou činností v oblasti legislativní - novelizace zákonů a vyhlášek, aktuality v daňové legislativě, podpora obchodu a ko...