Daňová rubrika

637hammer-620011_1920.jpg

Připomínáme, že lze nově uplatnit odhadnutou aktuální daňovou ztrátu za bezprostředně předcházející období

V souvislosti s negativními dopady aktuální epidemiologické situace připomínáme, že jsme vás již dříve informovali o možnosti uplatnit odhadnutou ztrátu za aktuální zdaňovací

699disposal-5021447_1920.jpg

Dobrovolné testy na covid jsou daňově uznatelným nákladem

2.10.2020, HK ČR, TZ_Testování zaměstnanců na koronavirus je daňově uznatelným nákladem nejen v případě povinných testů, ale i pokud jde o dobrovolné testování související s

996blank-792125_1920.jpg

Přehledy OSVČ je možné bez sankcí podat už pouze do pátku 18. 9.

Jedním z opatření majících za cíl ulevit podnikatelům v době pandemie COVID-19 je možnost podat opožděně přehledy o příjmech a výdajích za rok 2019 bez hrozby sankcí až do

foliage-4466229_1920.jpg

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění musí OSVČ hradit znovu od září

31.8.2020_Povinné platby záloh na zdravotní a sociální pojištění v minimální výši nemusely OSVČ hradit (byly jim odpuštěny) od března do srpna 2020. Od září je ovšem

business-1845350_1920.jpg

Novinky v DPH u přeshraničních dodávek zboží jsou účinné již od 1. září 2020

Na webových stránkách Finanční správy byla zveřejněna informace k implementační novele zákona o DPH (č. 343/2020 Sb.), která je účinná od 1.9.2020 (s výjimkou změn

age-1238284_1920.jpg

Konec lhůty pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobené krizovými opatřeními

Již víte, že stát má povinnost nahradit škodu, která vznikla v důsledku přijatých krizových opatření. Dle krizového zákona stát nahradí takovou škodu, která vznikla

apartment-406901_1920.jpg

Zavedení možnosti sjednání smluvních pokut ve smlouvě o nájmu bytu

S účinností od 01.07.2020 došlo mj. k významné legislativní změně úpravy smlouvy o nájmu bytu. Nově je zákonem stanovena možnost, aby si pronajímatel s nájemcem sjednali

162hand-disinfection-4954840_1280.jpg

Daňová uznatelnost testů na COVID-19

Řada zaměstnavatelů i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) absolvuje testy na COVID-19. Podle Informace Finanční správy ČR jsou náklady na test na COVID-19 daňově

952calculator-428294_1920.jpg

O prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání raději požádejte

2.7., HK ČR_Ministerstvo financí prodloužilo lhůtu pro podání daňového přiznání za rok 2019 do 18. srpna. Toto opatření ve skutečnosti znamená lhůtu, po kterou budou prominuty

předchozí    |    následující