Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob

seminar-opatrny-j.jpg

Svaz účetních Jablonec nad Nisou, z.s., 04663039

zve na seminář

Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob
Přednášející: Ing. Vlastimil Bachor, emeritní dlouholetý vedoucí
oddělení daně z příjmů právnických osob min. financí

Program :
- připomenutí důležitých změn ve zdaňování příjmů právnických osob,
- nové úpravy v oblasti majetku,
- nový Pokyn D-59, který nahradil Pokyn D-22 k jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení zákona o daních z příjmů,
- přepočet měny pro výpočet daně z příjmů,
- správné uplatnění daňového režimu u pohledávek, neuhrazených dluhů,
- nová úprava zaměstnaneckých benefitů,
- daňová podpora bezemisních služebních vozidel využívaných pro podnikání i soukromé
účely od 1. 1.2024
- správné zjištění základu daně z příjmů za zdaňovací období 2023 – vybrané příspěvky
- projednané na Koordinačním výboru Komory daňových poradců
- prostor pro zodpovězení dotazů účastníků semináře atd…

Seminář poskytne praktické informace k sestavení přiznání k DPPO za zdaňovací období
2023 a k aktuálním daňovým změnám. Účastníci semináře obdrží k předmětu semináře
rozsáhlý a názorný materiál ve formě textů a přehledných tabulek.

Místo konání: Velká zasedací síň č. 202 jablonecké radnice
Termín konání: úterý 20.02. 2024, prezence od 8.30, začátek 9.00 hod
Předpokládané ukončení 13-13,30 hodin
Účastnický poplatek : - pro členy SÚ Kč ,1.200.-, Kč,-1.500 Kč ostatní.
Členské příspěvky rok 2024 ve výši Kč 200,-

Přihlášky, registrace: sekretariát@su-jablonec.cz

Za SÚ Jablonec n. Nis. Ing. Vladimír Opatrný