Konec ledna - termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a dani silniční

Nejdéle do středy 31.1.2024 mají poplatníci povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024, a to zejména v případě, pokud k 1.1. tohoto roku nastala změna oproti předchozímu roku. Změnou se rozumí například nákup, prodej či směna nemovitých věcí realizované v průběhu roku 2023, nově vybudované zpevněné plochy sloužící k podnikání nebo nově vydané stavební povolení k výstavbě zdanitelné stavby.

Vzhledem k významné novele daně z nemovitých věci v rámci tzv. konsolidačního balíčku budou muset podat daňové přiznání i někteří poplatníci, u kterých nedošlo k žádným výše uvedeným změnám. Více o této povinnosti jsme psali v jednom z předchozích e-servisů.

U daně silniční budou přiznání podávat zejména ti poplatníci, kteří vlastnili zdanitelná nákladní vozidla a jejich přípojná vozidla. Lhůta pro podání přiznání za zdaňovací období roku 2023 je rovněž do 31.1.2024. Ke stejnému dni je silniční daň i splatná.

E-servis KODAP, č.1149