Výrobci v česko-polském příhraničí, incomingové lákadlo/ Producenci na czesko-polskim pograniczu, atrakcja incomingowa

img-2842-j.JPG

Projekt Výrobci v česko-polském příhraničí, incomingové lákadlo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002773 je realizován z Programu Přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko/ Projekt Producenci na czesko-polskim pograniczu, atrakcja incomingowa CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002773 jest realizowany z Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

29.7.2021_Projekt rozšíří přeshraniční spolupráci prostřednictvím uspořádaných česko-polských výstav na podporu místních regionálních výrobců a řemeslníků a podporu inovací tradičních postupů v oblasti česko-polského příhraničí. Tím podpoří návštěvnost oblasti, navázání nových kontaktů. Tradiční výrobci tvoří regionální bohatství, využívají místní přírodní zdroje i kulturní dědictví a zajišťují významnou část zaměstnanosti v podporované oblasti. Zároveň přispívají k hospodářskému rozvoji obou regionů.

Projekt rozszerzy współpracę transgraniczną poprzez organizowane czesko-polskie imprezy wspierające tradycyjnych regionalnych producentów i rzemieślników oraz wspieranie innowacji w tradycyjnych praktykach na czesko-polskim pograniczu. Wesprze to turystykę, nawiązywanie nowych kontaktów.Tradycyjni producenci tworzą bogactwo regionalne, wykorzystują lokalne zasoby naturalne i dziedzictwo kulturowe oraz zapewniają znaczną część zatrudnienia na obszarze wsparcia i rozwój gospodarczy obu regionów.

V rámci projektu uspořádáme dvě akce:

Výstava regionálních produktů v Jablonci nad Nisou

1.-2.4.2022 • Prodejní výstava regionálních produktů • Eurocentrum Jablonec nad Nisou • pro vystavovatele

Výstava regionálních produktů Železný Brod • Leták k akci • Přihláška CZ • Přihláška PL

Projekt je realizován od 1.8.2021 do 31.3.2022.

Realizace/partneři projektu:

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
466 01 Jablonec nad Nisou, Jiráskova 9
www.ohkjablonec.cz

Krkonošská agentura pro regionální rozvoj, a.s.
58-500 Jelení Hora, Ul. 1 Maja 27
www.karr.pl

Projektový plakát

Projekt Výrobci v česko-polském příhraničí, incomingové lákadlo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002773 je realizován z Programu Přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko/ Projekt Producenci na czesko-polskim pograniczu, atrakcja incomingowa CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002773 jest realizowany z Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.