Příjmy z dědictví jsou od daně z příjmů osvobozeny

Počínaje rokem 2014 se zdaňování majetkového prospěchu souvisejícího s nabytím majetku děděním řeší v příslušných ustanoveních zákona o daních z příjmů. Nový občanský zákoník věnuje…

celý článek

Krajská exportní konference

Na konferenci vystoupí zástupci HK ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, právních kanceláří, pojišťovacích společností, bank a dalších významných aktérů v podpoře…

celý článek

Půjčky společníků – třikrát stejné leč pokaždé jinak

Legislativní činnost v České republice se vyznačuje výkony a výtvory, které zřejmě splňují kritéria pro publikaci v Guinessově knize rekordů. Důkazem tohoto smělého tvrzení nechť je následující…

celý článek

Povinnosti podnikatelů před zahájením evidence tržeb

Podnikatelé, kteří budou při evidenci svých tržeb postupovat podle zákona č. 112/2006 Sb., o  evidenci tržeb, budou muset před zahájením evidence tržeb splnit několik povinností. Zmiňovaný zákon stanoví,…

celý článek

Setkání podnikatelů s chilskou delegací

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat o setkání podnikatelů s chilským velvyslancem a obchodním radou s názvem “Proč obchodovat s Chile“?

celý článek

Využijte inovační vouchery Libereckého kraje

Od 2.5.2016 do 15.6.2016 je otevřena výzva Libereckého kraje k podávání návrhů projektů spolupráce mezi podnikatelskými subjekty se sídlem nebo provozovnou na území Libereckého kraje a vysokými…

celý článek

Informační povinnosti při evidenci tržeb

Zákon o evidenci tržeb, zveřejněný ve Sbírce zákonů pod č. 112/2016, ukládá ve své třetí části informační povinnosti daňovým poplatníkům i správcům daně.

celý článek

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ Svazu účetních v Jablonci nad Nisou

Svaz účetních v Jablonci nad Nisou, spolek, pořádá v pondělí 9. května 2016 seminář na téma KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH PO PRVNÍM KOLE. Praktické zkušenosti, poznatky, náměty a další aktuality…

celý článek

Zveme na Prvomájový Novasol Cup - 1.5.2016

Firma ASIC se podílí na organizaci prvního ročníku soutěžně orientační jízdy veteránů po Jizerských horách.

celý článek

HK ČR bude kvůli kontrolnímu hlášení požadovat po vládě kompenzace pro firmy i živnostníky

Praha, 25. dubna 2016 - Zavedení kontrolního hlášení plátcům daně z přidané hodnoty zvýšilo administrativní zátěž a vyvolalo nemalé finanční náklady spojené s implementací do jejich stávajících…

celý článek

1 2 3 ... 40 41 42 následujícíposlední

všechny články