Start elektronické evidence tržeb je v dohledu

Vzrušené diskuse o smysluplnosti a přínosech zavádění elektronické evidence tržeb, ani návrhy na úpravy již přijatého zákona nic nemění na tom, že od 1. prosince 2016 začnou povinně elektronicky…

celý článek

Pozvánka na exportní konferenci ÍRÁN: PERSPEKTIVNÍ TRH PRO ČESKÉ FIRMY

Konference se uskuteční dne 5. října 2016 od 11:00 do 14:30 hodin v Brně v prostorách brněnského výstaviště - Pavilon E (sál E4).

celý článek

Předvolební diskusní večer podnikatelů s kandidáty na hejtmana LK a senátora za Liberec

Na osm desítek podnikatelů diskutovalo v Jablonci nad Nisou s kandidáty na hejtmana Libereckého kraje.

celý článek

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o prokazování původu majetku

Poslanecká sněmovna schválila 6. září 2016 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku.

celý článek

Osobní automobil při ukončení podnikatelské činnosti

Živnostníci a další drobní podnikatelé vedoucí daňovou evidenci postupují při ukončení podnikatelské činnosti podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů - v daňovém přiznání za zdaňovací…

celý článek

Zdaňování odměn členů statutárních orgánů právnických osob

Daňový pohled na odměny členů statutárních orgánů právnických osob se počínaje rokem 2012 zásadně změnil. Podle právní úpravy platné do 31. 12. 2011 paragraf 25 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů…

celý článek

Nájem nemovitých věcí a daň z přidané hodnoty

Postup při zdaňování nájmu nemovitých věcí vymezuje zákon o dani z přidané hodnoty v paragrafu 56a – nájem vybraných nemovitých věcí.

celý článek

Předvolební diskusní večer v Jablonci nad Nisou

Vážené podnikatelky, vážení podnikatelé, jménem představenstva OHK v Jablonci nad Nisou si Vás dovolujeme pozvat na předvolební diskusní večer s pracovním názvem ´Rozvoj podnikání v České…

celý článek

Podnikatelské mise do Belgie a Íránu

Dovolujeme si Vás informovat o dvou připravovaných podnikatelských misích HK ČR, a to do Belgie a Íránu.

celý článek

1 2 3 ... 44 45 46 následujícíposlední

všechny články