Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Členství

Členská základna

...

Členská přihláška OHK

Členská přihláška OHK Pokud jste se na základě osobního jednání na OHK v Jablonci nad Nisou; činnosti OHK, kterou jste měli možnost poznat; doporučení obchodních partnerů nebo přátel; nebo z jiného důvodu rozhodli stát se členem OHK v Jablonci n...

Podmínky členství

Podmínky členství V souladu se zákonem č. 301/1992 Sb. a Statutem OHK se členem komory může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Členem komory se stane po odsouhlasení přijetí za ...

Etický kodex člena HK ČR

Etický kodex člena Hospodářské komory České republiky byl schválen představenstvem Hospodářské komory České republiky dne 19. 9. 2007. http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/clenstvi/eticky-kodex-clena-hk-cr/eticky-kodex-clena...

Dokumenty OHK v Jablonci nad Nisou

Zde naleznete k nahlédnutí i ke stažení dokumenty OHK v Jablonci nad Nisou. Jedná se o zprávy o činnosti OHK, zprávy dozorčí rady, plány hospodaření. ...

18. Euroregion Tour

Podrobnosti, doprovodný program, přihlášky a další....

Proč se stát členem

Informační servis * poskytuje poradenské a konzultační služby členům OHK a podnikatelům v otázkách spojených s podnikatelskou činností v oblasti legislativní - novelizace zákonů a vyhlášek, aktuality v daňové legislativě, podpora obchodu a ko...