Společně pro Ukrajinu/Wspólnie dla Ukrainy

spolecne-pro-ukrajinu-obrazek-p.png

Společně pro Ukrajinu Wspólnie dla Ukrainy CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264

Projekt je realizován do 31.12.2023 v rámci programu INTERREG V-A Republika INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

Hlavním cílem projektu je koordinace integrace válečných uprchlíků, výměna dobrých i špatných zkušeností mezi institucemi, které se zabývají touto problematikou. Dalším cílem projektu je vytvoření asistenčních míst na obou stranách hranice, které pomohou uprchlíkům nejen s hledáním práce na obou stranách hranice k čemuž by měla sloužit tzv. burza práce, možností výuky obou jazyků, ale také s umístěním jejich dětí do škol a školských zařízení.

Głównym celem projektu jest koordynacja integracji uchodźców wojennych. Wymiana informacji na temat dobrych i złych praktyk między instytucjami zajmującymi się tą problematyką. Kolejnym celem projektu jest stworzenie punktów pomocy po obu stronach granicy, które pomogą uchodźcom nie tylko znaleźć pracę po obu stronach granicy w czym ma pomóc giełda pracy, ale także możliwość nauki języka, znalezienie miejsca dla dzieci w szkołach.

8 partnerů z ČR i PR

Hlavní partner: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM


Partneři projektu s finančním příspěvkem:

Fundacja Inicjatyw Polsko-Ukraińskich PRZYSZŁOŚĆ

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Krajská knihovna v Pardubicích

Královéhradecký kraj

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Okresní hospodářská komora Liberec

Sdružení TULIPAN, z.s.

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: "Společně pro Ukrajinu" je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: „Wspólnie dla Ukrainy”  jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG  V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.