Vzdělávání OHK Jablonec nad Nisou

never-stop-learning-j.jpg

thumb

Název projektu: Vzdělávání OHK Jablonec nad Nisou

Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0002382

Období realizace projektu: 01. 01. 2024 – 31. 12. 2026

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost plus

Výzva: č. 03_22_040, Společně za vzděláváním

Financování projektu: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

Cílová skupina: Zaměstnanci členských firem Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou

Cílem projektu je zvýšit kompetence vybraných zaměstnanců společností, jež jsou sdruženy do Okresní Hospodářské Komory Jablonec nad Nisou pro jejich další rozvoj a lepší konkurenceschopnost.

Oblasti vzdělání: technické a odborné kurzy (kromě IT dovedností), ekonomické a právní vzdělávání, měkké dovednosti, jazykové kurzy. Zaměření kurzů + další v seznamu neuvedené kurzy určené na prohlubování a obnovování znalostí pracovníků z oblasti měkkých a manažerských dovedností, účetnictví a další kurzy s ekonomickou a právní tematikou a kurzy se zaměřením na technické a odborné vzdělávání.

Propozice

Více informací: Ing. Iva Linderová, mail: linderova@ohkjablonec.cz, tel.: +420 602 276 664