Aktuality MPSV, prodloužení programu Antivirus, krizové ošetřovné ad.

the-czech-crown-3980871-1920-1-j.jpg

Aktuality k 28. 6. 2021:

Program Antivirus:

Program Antivirus bude v režimu A pokračovat i nadále! Prodloužení doby uznatelnosti výdajů bude až do 30. října 2021. Vláda tak rozhodla v rámci dnešního (28. 6.) jednání. Režim A se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci.

Více informací k rozhodnutí vlády se dočtete zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/28_06_2021_+TZ_Antivirus_prodlou%C5%BEen%C3%AD+do+%C5%99%C3%ADjna.pdf/

Více informací o programu Antivirus se dočtete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Krizové ošetřovné:

Dnem 30. 6. 2021 končí platnost zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a s tím souvisí i ukončení poskytování ošetřovného podle tohoto zákona. Žádosti o krizové ošetřovné budou přijímány a dávky vyplaceny jen za dny do 30. 6. 2021. Od 1. 7. 2021 se tak nárok na ošetřovné posuzuje pouze podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Další zajímavé informace:

Soutěž „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím 2021“

Do 15. 7. 2021 je možné podávat nominace do nultého ročníku soutěže o cenu MPSV a organizace Byznys pro společnost „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím 2021“. Smyslem soutěže je ocenit firmy vytvářející co nejlepší podmínky pro zaměstnance, kteří musejí skloubit práci s dlouhodobou péčí o své blízké. Soutěže se mohou zúčastnit soukromí i veřejní zaměstnavatelé.

Více informací o soutěži včetně formuláře pro podávání nominací naleznete zde: https://www.subscribepage.com/pecujicizamestnavatel2021

Návrh na zvýšení důchodů

Návrh ministryně Maláčové na zvýšení důchodů byl podpořen v prvním čtení. Od příštího roku by tak téměř 2,9 milionů důchodců mělo dostat přidáno 300 Kč nad rámec každoročního zákonného navýšení. Více informací naleznete v tiskové zprávě zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/23_06_2021_TZ_valorizace+d%C5%AFchod%C5%AF.pdf

Tornádo na jižní Moravě

V důsledku čtvrtečního tornáda, které udeřilo na řadu obcí na jižní Moravě a které si vyžádalo několik lidských životů a způsobilo obrovské škody, nově naleznete na webových stránkách MPSV speciální sekci „TORNÁDO – POMOC MPSV PRO ZASAŽENÉ OBCE“, kde se nachází důležité kontakty, odpovědi na časté otázky a další zajímavé informace, včetně pokynů k žádosti o MOP, které se průběžně aktualizují. https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-tornado

Jednou z finančních pomocí, kterou poskytuje Úřad práce ČR všem obyvatelům obcí, které zasáhlo tornádo, je dávka mimořádné okamžité pomoci. Zasažení mohou o tuto dávku žádat až do výše 57 900 Kč. Obce zase mohou využít pomoci při odstraňování škod v rámci veřejně prospěšných prací, na které ÚP ČR finančně přispívá. Více informací naleznete zde: https://www.uradprace.cz/-/pomoc-lidem-postizenym-tornadem

Pomoc lidem postiženým tornádem

www.uradprace.cz

Pomoc lidem postiženým tornádem 25. 6. 2021 ...

Vláda též na dnešním jednání schválila program Ministerstva pro místní rozvoj s názvem „Živel“. Program „Živel“ pomůže lidem s financováním rekonstrukcí a obnovou obydlí, kdy mohou kombinací dotace s úvěrem (až na max. 30 let) získat až 5 milionů korun (jednorázová dotace dle výše skutečné škody až 2 mil. Kč., zvýhodněný úvěr až 3 mil. Kč.). Okamžitá záloha na demolici nebo projektovou přípravu bude ve výši až 500 tis. Kč. Vláda zároveň také vzala na vědomí dotační program pro obce, který umožní opravy obecního majetku do původního stavu. Ministerstvo zde má připraveno 420 mil. Kč. Více informací k dotačnímu programu naleznete zde: https://www.mmr.cz/getmedia/1fff7987-ead6-44c4-8394-7efc02bc8073/letak-lide-final2.pdf.aspx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí