COVID-KULTURA: Nový program na podporu kulturních a kreativních průmyslů (KKP)

concerts-1150042_1920.jpg

15.10.2020_https://www.mpo.cz/kultura

--

23.7.2020, HK ČR_Vláda schválila program na podporu podnikatelských subjektů v oblasti kultury „COVID-KULTURA“. Program má za cíl zmírnit negativní dopady vládních opatření proti šíření koronaviru na podnikatele v oblasti kulturních a kreativních průmyslů v České republice a přispět ke stabilizaci a oživení tohoto sektoru.

Dotační program COVID-KULTURA na podporu KKP připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK). Poskytovatelem podpory a příjemcem žádostí bude MPO. Ministerstvo kultury rovněž poskytne tým lidí na administrací žádostí podaných do programu.

Podpora  bude realizovaná formou dotace pro podnikatelské subjekty v oblasti kultury postižené koronavirovou krizí. Celkový rozpočet programu činí 900 mil. korun. Výzva bude zveřejněna na internetových stránkách MPO a na webové platformě Kreativní Česko v nadcházejících týdnech.

O dotaci se bude žádat v souvislosti se zrušenými kulturními akcemi za  období od 10. 3. do 31. 8. 2020. Dotace by se následně měla proplácet ex post, a to ve výši 50 % uznatelných  výdajů spojených s náklady za produkci plánovaných kulturních akcí, které byly zrušeny či přesunuty na náhradní termíny, případně se uskutečnily v menším rozsahu.

Maximální výše dotace na jeden podnikatelský subjekt by měla činit maximálně 5 milionů Kč.

O finanční podporu mohou žádat podnikatelské subjekty, které jako hlavní činnost pořádají či zajišťují hudební, hudebně dramatické a divadelní projekty, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby v oblasti Performing Art.

Určena je také pro technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují.

Využít ji budou moct také individuální umělci, pořadatelé filmových a hudebních festivalů, hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a vytváření hudebního programu. Rovněž i umělecké agentury, které zastupují umělce, soukromoprávní umělecká tělesa, soukromoprávní orchestry, umělecko-manažerské agentury, soukromoprávní galerie a muzea.