Kompenzace - přehled k 1.11.2020

799lifebelt-1463427_1280.jpg

Na jakou pomoc máte nárok:

Antivirus A, B

Do 31.12.2020 je prodloužen program Antivirus, typ A a B. 

Program podpory zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám se mzdami jejich zaměstnanců, pokud přišly o část příjmů kvůli koronaviru.

Antivirus A - pro podniky, kde došlo k omezení provozu na základě opatření vlády nebo k nařízení karantény hygieniky. Program je prodloužen do 31.12.2020. Stát už neproplácí 80% mezd, ale celých 100% včetně odvodů. Maximální částka je 50 tisíc korun na zaměstnance.

Antivirus B - pro firmy, kterým vznikly překážky na straně zaměstnavatele kvůli hospodářským potížím souvisejícím s důsledky šíření koronaviru. Platný do 31.12.2020.
--

Ošetřovné

Prodloužení ošetřovného z devíti dnů (nebo šestnácti při osamělosti rodiče) na celou dobu protiepidemických opatření. Školy nebudou muset potvrzovat, že skutečně došlo k jejich uzavření tak, jako se to v některých případech dělo na jaře.

Nárok na ošetřovné budou mít v době mimořádných opatření i lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Podmínkou však je, že za ně stát musí dostávat sociální pojištění.

Novela se týká nejen rodičů dětí, které musely zůstat doma kvůli uzavření školy, ale také těch, kteří jsou se svými potomky v nařízené karanténě.

--

COVID III

Záruční program COVID III je určen pro velké firmy. Prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) podporu formou portfoliové záruky spolupracujícím bankám.

- až do výše 90 procent jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců.

- až do výše 80 procent jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.

- maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 milionů korun.

- doba ručení je maximálně tři roky.

Program COVID III je otevřen do konce roku 2020.

--

COVID - Ubytování

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19.

Covid - Nájemné

Program spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 21. října. Žádosti je možné podávat tři měsíce prostřednictvím portálu ministerstva.

Podpora je poskytována za měsíce červenec, srpen a září. Stát proplatí žadatelům 50 procent nájemného za dané období. Na rozdíl od první fáze programu není k přiznání pomoci nutné, aby pronajímatel slevil 30 procent z nájmu.

Celkem jsou na program připraveny 3 miliardy korun. O podporu mohou žádat všichni podnikatelé, kterým vláda uzavřela nebo omezila provoz.

--

Covid - Kultura II

Vrací se také program Covid - Kultura. Stejně jako u nájemného podávají uchazeči o podporu žádost přes portál ministerstva (MPO). Celkově je připraveno až 750 milionů korun.

Kulturní podpora má dvě formy. Jedna je pro podnikající subjekty, druhou tvoří jednorázový příspěvek ve výši 60 tisíc korun.

Podpora pro podnikající subjekty

Dotace ve výši 50 procent uznatelných výdajů za organizaci zrušených či přesunutých kulturních akcí a jednotlivých projektů, které měly proběhnout mezi 10. březnem a 31. prosincem 2020

- Výdaje na tyto akce musely být uhrazeny mezi 1. říjnem 2019 a 20. listopadem 2020

Dotace ve výši 80 procent uznatelných výdajů podnikajících subjektů, kterým byla omezena nepřetržitá činnost v kultuře v období mezi 1. březnem a 31. prosincem 2020

- Tyto náklady musely být uhrazeny v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020

O podporu je možné žádat do 23. listopadu, 18:00 hodin. Maximální výše podpory je 10 milionů korun.

Jednorázový příspěvek

Jednorázový příspěvek pro OSVČ působící v kultuře je ve výši 60 tisíc korun

Žádost mohou uchazeči podávat do 24. listopadu, 18:00 hodin.

--

Covid - Bus

Kompenzační program pro podnikatele v zájezdové dopravě

Výše podpory závisí na emisní třídě autobusu. Čím vyšší jí prostředek má, tím vyšší dotaci dostane. Peníze mohou žadatelé dostat zpětně za období od 12. března do 30. června tohoto roku.

Výše dotace za sedačku/den podle emisní normy

EURO II - 15 Kč

EURO III - 28 Kč

EURO IV - 40 Kč

EURO V - 62 Kč

EURO VI - 135 Kč

--

Kompenzační bonus pro OSVČ

Tato podpora naváže (po schválenín Senátem a prezidentem) na oblíbený program Pětadvacítka. OSVČ, společníci malých s.r.o. a lidé pracující na DPČ a DPP mohou získat 500 korun na den. Podpora bude náležet podnikatelům s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky za každý den omezení.

Bonusové období - 5. říjen až 4. listopad 2020 (může být prodloužno dle aktuální situace).

--

Daně

Úřady prominou zálohy splatné od 15. října do 15. prosince pro daň z příjmu fyzických osob i firem. Dále pak zálohy na silniční daň splatné 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince a úroky z prodlení u daně z přidané hodnoty.

Stačí, když podnikatelé pošlou e-mailem finanční správě oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ohledně daní.