MPO: Spouští se „ošetřovné“ za červen. OSVČ mohou podávat žádosti do 14. srpna

boy-694763_1920.jpg

15.7.2020, TO HK ČR_Ode dneška mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o „ošetřovné“ za červen. A to v rámci 4. výzvy ze speciálního dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Podmínky pro ošetřovné za červen jsou stejné jako v květnové výzvě, k žádosti se tedy nepřikládá žádná příloha. Jen je potřeba uvést důvod, proč dítě/hendikepovaný člověk do školy/zařízení sociálních služeb nechodí,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podpora je určená lidem, kteří nemohou v kontextu s péčí o dítě nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 500 Kč za kalendářní den. O „ošetřovné“ se žádá na www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Vyplněný e-tiskopis se posílá na MPO. A to prostřednictvím datové schránky nebo vytištěný poštou, nejlépe doporučeně. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fpcer“.

MPO dosud přijalo 161 tisíc žádostí o „ošetřovné“, 135 tisíc je schválených, 6 tisíc vrácených a podnikatelé ještě neposlali podklady, 11 tisíc zamítnutých (zejména duplicitní žádosti na jedno IČ), 9 tisíc je v hodnocení. Chybovalo se zejména v tom, že bylo špatně uvedeno číslo bankovního účtu, chyběla identifikace OSVČ, na žádosti nebyl podpis apod. Dosud MPO na tuto dotaci vyplatilo 1,5 mld. Kč.