Poslanci schválili 25 tisíc korun pro OSVČ

18corona-4983590_1280.jpg

7.5.2020 - průvodce žádostí ZDE

Byl ukončen legislativní proces prodloužení období, za které lze vyplatit kompenzační bonus OSVČ, a to o druhé bonusové období od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020 a případně i o třetí (maximálně do 31. 8. 2020 na základě nařízení vlády). Podmínky platí stejné jako v 1. bonusovém období, viz níže.

O výplatu kompenzačního bonusu je možné žádat za prvním bonusové období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Druhým bonusovým obdobím je období od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020. Období je možné zadat obě najednou (tj. od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020) nebo i na více částí (např. od 12. 3. 2020 do 23. 5. 2020 a od 1. 6. 2020 do 8. 6. 2020).

13.4.2020 - průvodce žádostí ZDE

Dne 9. 4. 2020 schválil Senát návrh zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Žádost můžete podat prostřednictvím aplikace nebo také pomocí interaktivního PDF. Základní informace k možnosti získání kompenzačního bonusu včetně dotazů a odpovědí naleznete na stránce Kompenzace pro OSVČ.

Žádosti Finanční správa přijímá e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, ve sběrných boxech umístěných na finančních úřadech a na podatelnách.

--

7.4., 22:10_Na dnešním jednání vlády byla ve večerních hodinách schválena kompenzace pro OSVČ.

Žádat mohou podnikatelé od 9. dubna do konce června na příslušném finančním úřadě, ideálně  elektronicky e-mailem. Formulář zpracuje a vydá Finanční správa. Jakmikle bude vydán, přineseme Vám platný odkaz a informace k vyplnění.

Zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

--

Osoby samostatně výdělečně činné budou mít nárok na bonus v důsledku koronaviru ve výši 25 tisíc korun. Na podporu za dobu od 12. března do konce dubna dosáhnou všichni OSVČ, nikoli ale zaměstnanci, bez ohledu na výši nebo pokles příjmu v roce 2019. Nárok budou mít i pracující studenti.

O 25 tisíc korun tak může požádat:

  • OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní
  • OSVČ, která vykonává svou činnost jako vedlejší. Jde o invalidní a starobní důchodce, podnikatele na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo podnikatele, pečující o postiženou osobu
  • Studenti do 26 let
  • OSVČ, která pobírá ošetřovné
  • OSVČ, které pracují navíc na DPP nebo DPČ
  • OSVČ zaměstnavatelé
  • OSVČ, které doloží čestné prohlášení se splněnými podmínkami

O podporu nemohou žádat zaměstnanci, kteří mají OSVČ jako vedlejší poměr. Ti by měli využít vládní program Antivirus MPSV.

Příspěvek nebude podléhat zdanění.

Odhlasován byl jediný návrh opozice, že OSVČ mohou o příspěvek žádat emailem.

Opozice naopak neprosadila řadu dalších návrhů. Mezi nimi byly například návrh na zvýšení příspěvku na 30 tis. (ODS) nebo na 40 tis. (SPD).

Podporu nezískal návrh na rozšíření pro OSVČ, kteří jsou zároveň zaměstnanci.

Neprošel návrh Pirátů na rozšíření podpory i na osoby pracující na DPP a DPČ.

O peníze mohou žádat OSVČ, které byli aktivní ke dni 12. března 2020. Případně ty OSVČ, jejichž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání). Živnosti, založené až po 12. březnu, nárok na kompenzaci nemají.

--

Informace čerpány z jednání PS PČR dne 7.4.2020