Akce a aktivity

Hlavním cílem projektu je koordinace integrace válečných uprchlíků, výměna dobrých i špatných zkušeností mezi institucemi, které se zabývají touto problematikou. Dalším cílem projektu je vytvoření asistenčních míst na obou stranách hranice, které pomohou uprchlíkům nejen s hledáním práce na obou stranách hranice k čemuž budou sloužit tzv. burzy práce, možnosti výuky obou jazyků, ale také pomoc s umístěním dětí uprchlíků do škol a školských zařízení.

https://together4ukraine.eu/cs

Kalenář akcí:

24.11.2022  Seminář pro zaměstnání zdravotně znevýhodněných, 10-14 v DDM Vikýř, zdrcadlový sál

7.2.2023 Burza práce v České Lípě, pořádá OHK Jbc ve spolupráci s OHK ČL (praktické informace pro ukrajinské uchazeče)

27.4.2023 Burza práce v Jablonci nad Nisou

16.6.2023 Burza práce Liberec - KVKLI

19.9.2023 Setkání českých a polských úřadů práce - Nisa Factory

7.11.2023 Setkání aktérů krizového řízení - hotel Merkur Jablonec nad Nisou

4.12.2023 Burza práce ve spolupráci s Krajankou a La Kavárnou - v prostorách Krajanky a La Kavárny