Setkání aktérů krizového řízení - 7.11. 2023, Jablonec nad Nisou

283spolecne-pro-ukrajinu-obrazek-p.png

V rámci projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: "Společně pro Ukrajinu" si Vás dovolujeme srdečně pozvat na Setkání aktérů krizového řízení, které se uskuteční v úterý 7.11.2023 v Jablonci nad Nisou. Více informací naleznete v POZVÁNCE.

Prosíme o laskavé potvrzení účasti na info@ohkjablonec.cz do úterý 31.10.2023.

 

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: "Společně pro Ukrajinu" je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: „Wspólnie dla Ukrainy”  jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG  V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.