Burza práce Jablonec nad Nisou БІРЖА ПРАЦІ ЯБЛОНЕЦЬ НАД НІСОЮ

fb-27-4-p.png

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou srdečně zve na burzu práce pro uchazeče o zaměstnání z Ukrajiny.

Akce se koná ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 9 do 15h v Domě dětí a mládeže Vikýř.

celý program akceпрограма заходу

Na akci se podílejí OHK v Jablonci nad Nisou, OHK Liberec, ČSSZ Jablonec nad Nisou, Úřad práce KP Jablonec nad Nisou, Sdružení TULIPAN, CPIC Liberecký kraj, Krajanka, DDM Vikýř.

Program:

09:15 - 11:00

Seminář k zásadám sebeprezentace pro uchazeče o práci

Na semináři se dozvíte, jak se prezentovat před zaměstnavatelem a zvýšit svoji šanci získat dobrou práci. Součástí semináře bude i praktický nácvik efektivní sebeprezentace. Dostanete podklady v ukrajinštině a vše bude tlumočeno.

11:30 - 15:00

BURZA PRÁCE - setkání zájemců o zaměstnání se zástupci zaměstnavatelů, firem a institucí, prezentace zaměstnavatelů z regionu, zkušenosti a tipy místních firem, informace o důchodovém zabezpečení, jazykové kurzy, dobrovolnická centra a neziskové organizace 

Účast na akci je ZDARMA. Prosíme o potvrzení účasti na info@ohkjablonec.cz do 25.4.2023.

K dispozici bude tlumočení do ukrajinštiny. Občerstvení zajištěno.

Více informací na www.ohkjablonec.cz.

Akce se koná v rámci projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: "Společně pro Ukrajinu", který je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.