Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou chystá další podobnou akci, Burzu práce Liberec, která se uskuteční v pátek 16. června 2023 od 10 do 16 h v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Pro účastníky bude znovu zdarma. Občerstvení bude zajištěno.

Pozvánka  запрошення  Zaproszenie

„Srdečně zveme všechny zájemce o zaměstnání, tentokrát budete mít možnost poznat se s libereckými zaměstnavateli, kteří poptávají nové zaměstnance“, zve na akci ředitelka jablonecké OHK. „Stejně tak zveme regionální firmy a zaměstnavatele. V případě zájmu Vám zajistíme propagační stolek a asistenci tlumočníka“, přidává pozvání i pro druhou stranu.

Účast je možné potvrzovat na info@ohkjablonec.cz do 14.6.2023. Více informací na www.ohkjablonec.cz.

Akce se koná v rámci projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: "Společně pro Ukrajinu", který je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.