Seminář/ Cемінар Zaměstnávání zdravotně znevýhodněných 24.11.2022 10-14h

22spolecne-pro-ukrajinu-obrazek-p.png

Zaměstnávání zdravotně znevýhodněnýchПрацевлаштування осіб з інвалідністю    

kde: DDM Víkýř, Podhorská 946, Jablonec nad Nisou (Підгірська (Podhorská) 946, 466 01 Яблонець над Нісою)

kdy: 24.11.2022, 10-14h

Pozvánka • Запрошення

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: "Společně pro Ukrajinu" je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: „Wspólnie dla Ukrainy”  jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG  V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.