JAPONSKO - doprovodná podnikatelská mise náměstka ministra zahraničních věcí ČR Martina Tlapy

Hospodářská komora České republiky byla pověřena organizací doprovodné podnikatelské mise náměstka ministra zahraničních věcí ČR Martina Tlapy u příležitosti jeho návštěvy Japonska. Podnikatelská mise se uskuteční ve dnech 3.- 9.6. 2018 – (odlet z Prahy 3.6., přílet do Prahy 9.6.). Bude navštíveno Tokio a jeho širší okolí. Mise bude uskutečněna za podpory Projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).

Hlavním cílem doprovodné podnikatelské mise je posílení ekonomických vztahů mezi českými a japonskými exportéry, importéry a investory a upevnění již stávajících obchodních vazeb. Cesta je zaměřena přednostně na high-tech obory jako robotika, life sciences, ICT, energetika nebo R&D.

V letošním roce se nabízí příležitost využít faktu, že rok 2018 byl vyhlášen jako Rok českého businessu v Japonsku a také že byla dojednána dohoda o volném obchodu mezi EU a Japonskem, která by měla začít platit od příštího roku a která nepochybně rozšíří možnosti pro vzájemnou obchodní spolupráci. Je tedy třeba udržet nastartovanou dynamiku, navázat na loňskou doprovodnou podnikatelskou misi předsedy vlády ČR, kterou rovněž organizovala HK ČR a opět se s japonskými partnery setkat.

V průběhu cesty se kromě podnikatelského fóra, které zahájí pan náměstek Tlapa a navazujících B2B jednání uskuteční množství jednání, návštěv v místních firmách a výzkumných centrech, zejména v Tokiu a jeho širším okolí (např. je v jednání návštěva a jednání na japonské business federaci KEIDANREN, jednání Na Japan Institute of Energy Economics, návštěvy vědeckých parků a technologických center). V programu se také počítá se společenským setkáním s náměstkem Martinem Tlapou, velvyslancem ČR v Japonsku Tomášem Dubem a zástupci ZÚ ČR v Tokiu. Podrobnější program nyní intenzivně připravujeme a budeme jej upřesňovat v koordinaci se Zastupitelským úřadem ČR v Tokiu a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Záloha na účastnický poplatek činí 2.148,- EUR pro nečleny HK ČR. Členové HK ČR mají částku sníženou o 10 % na 1.933,- EUR. Cena zahrnuje zpáteční letenku komerčním linkou (Praha-Tokio-Praha), 4 x ubytování se snídaní, podíl na místních transferech, podíl na cateringu, organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.
Pro firmy, které účastnický poplatek nemohou uhradit v EUR, je stanoven ekvivalent v Kč, a to ve výši 53.900,- Kč (nečlen HK ČR) resp. 48.510,- Kč, (člen HK ČR). O této skutečnosti (placení v Kč) nás prosím informujte a vyznačte v závazné přihlášce.
 
V případě Vašeho zájmu o účast zašlete sken vyplněné a podepsané závazné přihlášky na veselka@komora.cz. Dále prosím přiložte vyplněný firemní profil v angličtině ve formátu MS WORDcompany slide se stručnými informacemi o Vaší společnosti, které budou prezentovány na podnikatelských setkáních.
 
Uzávěrka přihlášek je již v pondělí 23.4.2018.

Na podnikatelskou misi budeme připravovat katalog českých firem společně s agenturou PP Agency. Každá účastnická firma bude mít základní zápis v katalogu zdarma. Ten se bude distribuovat partnerům na podnikatelských setkáních v uvedených městech a mohou zde inzerovat i firmy, které se mise účastnit nebudou. V tomto případě, prosím, kontaktujte přímo agenturu, která Vám sdělí podrobnější podmínky Vaší propagace: Petr Chmela, obchodní ředitel, chmela@ppagency.cz , tel.: 736 752 715.