Zaměstnanci z Ukrajiny

silhouettes-81830__340.jpg

Vážené dámy, vážení pánové,

v úřadu OHK proběhlo jednání se zástupcem personální agentury, který je schopen zabezpečit pracovníky z Ukrajiny do mnoha pozic. Pracovníky, kteří jsou legálně na území ČR.

V případě vašeho zájmu jsem připraven předat kontakty. Další záležitosti budou v gesci Vašeho personálního oddělení.

Ing. Oskar Mužíček

Mob: +420 721 114 344, Tel: +420 483 346 006, E-mail: muzicek@ohkjablonec.cz