Predikce a plánování dalších opatření - metodika - příklad - pomoc svobodných občanů krizovému štábu

From: Lukáš Šoltys
Sent: Wednesday, April 8, 2020 7:54 PM
To: 'hamacekj@psp.cz' <hamacekj@psp.cz>; 'vojtecha@psp.cz' <vojtecha@psp.cz>
Cc: 'Roman.Prymula@mzcr.cz' <Roman.Prymula@mzcr.cz>; 'posta@vlada.cz' <posta@vlada.cz>
Subject: Predikce a plánování dalších opatření - metodika - příklad - pomoc svobodných občanů krizovému štábu
 
Dobrý den pane Hamáčku, pane Vojtěchu a pane Prymulo,
 
zdravím Vás a jsem rád, že jste zahájili uvolňování opatření. V příloze Vám posílám odbornou pomoc formou ukázky metodiky jak by měla vypadat predikce vývoje situace s Covid-19 a plán dalších kroků vlády, krizového štábu i MZ. V našem týmu máme dlouholeté zkušenosti s krizovým řízením a s optimalizací proces managementu.
Věřím, že vám to pomůže při tvorbě plánu a budete nás svobodné občany, živnostníky, podnikatele, zaměstnavatele atd. konečně řádně, jasně a konkrétně informovat o plánu vašich dalších kroků, abychom se na ně mohli postupně připravit. Takto jste mimochodem měli postupovat už od počátku „nouzového stavu“ viz § 2 Zákona 240/2000 Sb. viz níže.
Zákon č. 240/2000 Sb.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) krizovým řízením souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s
1. přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo
2. ochranou kritické infrastruktury,
Žádám Vás, abyste tento dokument brali opravdu jako pomoc a podporu pro vaše krizové řízení.
Přeji Vám krásné jarní dny
MUDr. Lukáš Šoltys
 
PREMEDIS ERGO centrum
výzkum a inovace v ergonomii
+420731155100
soltys@premedis.cz
www.premedis.cz