Pozvánka na Krajskou exportní konferenci 5.10.17

Exportní konference.JPG

Vážení podnikatelé, exportéři,

opět po roce máte možnost navštívit krajskou exportní konferenci, kterou pořádáme ve spolupráci s HK ČR, ministerstvem zahraničí a dalšími partnery.

Konference se koná 5. října 2017 (prezence od 9:30 hod., program od 10:00 do 15:45 hod.) na Krajském úřadě Libereckého kraje, U jezu 2, Liberec, Multimediální sál, 3. patro, vstup C.

Hlavní témata setkání:

aktuální informace o státních nástrojích podpory exportu s důrazem na příklady
principy ekonomické diplomacie, asistence Jednotné zahraniční sítě České republiky
právní aspekty realizace obchodního případu
nástroje exportního financování a pojištění exportu
KURZ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO FIRMY
NETWORKINGOVÉ SETKÁNÍ S VYBRANÝMI ZAHRANIČNÍMI DIPLOMATY AKREDITOVANÝMI PRO ČR, jedná se o obchodní a ekonomické rady z Indie, Indonésie, Mexika
Dalším cílem je i výměna zkušeností exportérů, kteří se konference zúčastní.


Registrace: info@ohkjablonec.cz nebo telefonicky na č.: +420 483 346 000


Účastnický poplatek:

500,- Kč

300,- Kč pro členy OHK z LK a KHK, SVSB

(cena je uvedena včetně DPH)

Platbu uhraďte na účet KHK Liberec, č.ú.: 705801553/0300, v.s. 0510


Na tuto konferenci jste co nejsrdečněji zváni, pro kvalitní organizaci potřebujeme vědět, kolik podnikatelů se zúčastní (sál, občerstvení,..), proto vyžadujeme zaslání informace o Vaší účasti.

Takovouto konferenci organizujeme pouze 1x ročně, věřím, že naši nabídku využijete.


Těším se na setkání


Ing. Oskar Mužíček

ředitel KHK Liberec