Ohlédnutí za diskuzí personalistů a manažerů

Flexibilní formy práce v praxi (1).jpg

23.04.2018 Jablonec nad Nisou ⋅ Diskuze se zúčastnili zástupci, personalisté a jednatelé firem a společností Libereckého kraje.

PaedDr. Miroslav Rucký, SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o., zaměstnanec, odborník bezpečnosti majetku a osob
Mgr. Věra Růžičková, Aperta s.r.o., Key Account Manager
Ing. Romana Šefraná, Lucid spol. s r.o., jednatelka, majitelka
Ing. Iva Vychterová, Preciosa a.s., bohaté zkušenosti jak z personalistické, tak i výrobní oblasti, doporučena HR direktorem Preciosy a.s.
Ing. Marie Kopalová, KoP Jablonec nad Nisou, KrP ÚP ČR v Liberci, ředitelka Kontaktního pracoviště Jablonec nad Nisou, Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci
Mgr. Michal Holý, KoP Jablonec nad Nisou, KrP ÚP ČR v Liberci vedoucí oddělení trhu práce
Bc. Lucie Strádalová, Magistrát města Jablonec, vedoucí oddělení sociální péče
Ing. Iveta Valentová, ABB s.r.o., personální ředitelka
Ing. Zdeněk Šibrava, TI Automotive AC s.r.o., dlouholetý personalista společnosti
Ing. Martin Bauer, Sundisk s.r.o., jednatel, majitel
Ing. Jan Bernard, Svaz obchodu a CR ČR, viceprezident
Ing. František Kolář MPSV, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, krajský poradce projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů
Ing. Kateřina Hájková, Krajský úřad LK, koordinátorka rodinné politiky Libereckého kraje
Bc. Kateřina Hradiská, Krajský úřad LK, zaměstnanec odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce
Ing. Oskar Mužíček, KHK Liberec, OHK v Jablonci nad Nisou, ředitel

Zápis z jednání