Květinářský veletrh „Flower Expo Poland“ (5. – 7. září 2019, Varšava)

flower-field-250016__340.jpg

Pozvánka

Plakát

Leták

https://czechrepublic.trade.gov.pl/cz/news/291196,kvetin-arsk-y-veletrh-flower-expo-poland-5-7-z-ar-i-2019-varsava-.html