Vytvoření sítě Kontaktních center ČR-PL hospodářské spolupráce

Cílem projektu je vytvořit síť Kontaktních center pro podnikatele, organizace i občany u projektových partnerů, standardizovat jejich činnost a přispět k zvýšení hospodářského rozvoje a obchodní výměny mezi oběma zeměmi.....

Na česko-polské hranici řadu let dochází k formální či neformální hospodářské spolupráci, kterou realizují na české straně okresní/krajské/regionální hospodářské komory, na straně polské hospodářské komory nebo agentury podporující regionální rozvoj. Jednotlivé složky pomáhají rozvoji příhraničního hospodářského růstu dle svých možností a znalostí, jejich činnost dosud nebyla koordinována, což se změnilo realizací projektu „Vytvoření sítě Kontaktních center Česko-Polské hospodářské spolupráce“, registrační číslo: CZ.3.22/2.1.00/08.00701, který je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - ; 2013 Česká republika - ; Polská republika.
Cílem projektu je vytvořit síť Kontaktních center pro podnikatele, organizace i občany u projektových partnerů, standardizovat jejich činnost a přispět k zvýšení hospodářského rozvoje a obchodní výměny mezi oběma zeměmi.

Projekt začal 1. května 2009 a skončí 30. dubna 2012 a je realizován v podporovaném území na celé délce česko-polské hranice, na polské straně pak v kraji Jeleniogórsko-wałbrzyském. Díky projektu byla vytvořena Kontaktní centra, která od 1. září 2009 slouží k efektivní spolupráci mezi jednotlivými partnery projektu a pro podnikatelskou veřejnost sehrávají roli obslužného servisu, jsou zdrojem prvních informací při obchodním vstupu na druhý trh, sehrávají nezastupitelnou roli při navazování nezbytných kontaktů aj.

Nabídka služeb a produktů je ve všech Kontaktních center totožná a zahrnuje následující:

Mezinárodní podnikatelský informační servis včetně všeobecných informací o regionu
Zprostředkování navazování kontaktů mezi podnikateli
Předávání nabídek a poptávek konkrétních firem mezi jednotlivými zeměmi
Poradenství v oblasti zakládání, provozování a zrušení podnikatelské činnosti zahraničními podnikateli v ČR a českými podnikateli v zahraničí
Pořádání a zprostředkovávání kurzů, školení, seminářů, workshopů, výstav a zájezdů na veletrhy
Informační servis týkající se záležitostí spojených s celními předpisy a poradenství
Informační servis týkající se státní podpory v jednotlivých zemích
Informační servis o zahraničním styku a právních předpisech platných v jednotlivých zemích
Informační servis o výrobcích a spolupráci z CzechTrade, Czech Invest a dalšími agenturami pro podporu podnikání
Kontaktních center je celkem 7 (4 na českém a 3 na polském území) a byla zřízena u jednotlivých partnerů, kterými jsou:

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Okresní hospodářská komora Jeseník
Krkonošská agentura pro regionální rozvoj
Kladská průmyslová a obchodní komora
Sudetská průmyslová a obchodní komora ve Swidnici