Tisková zpráva Síť KC pomáhá Česko-Polské hospodářské spolupráci

19. 6. 2012

Praha, 24. dubna 2012:Projekt „Vytvoření sítě Kontaktních center česko-polské hospodářské spolupráce“pomáhající podnikatelům v celé česko-polské příhraniční oblasti právě končí, nabídka služeb však pokračuje dále. Za tři roky bylo v rámci projektu uspořádáno více než 120 akcí, jichž se zúčastnilo více než 3 800 osob, převážně podnikatelů......

Praha, 24. dubna 2012 Projekt „Vytvoření sítě Kontaktních center česko-polské hospodářské spolupráce“pomáhající podnikatelům v celé česko-polské příhraniční oblasti právě končí, nabídka služeb však pokračuje dále. Za tři roky bylo v rámci projektu uspořádáno více než 120 akcí, jichž se zúčastnilo více než 3 800 osob, převážně podnikatelů.

Projekt realizovaný Hospodářskou komorou České republiky, a to v rámci Operačního programu „Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 13”, začal 1. května 2009 a skončí 30. dubna 2012. Díky projektu byla vytvořena Kontaktní centra, která od 1. září 2009 slouží k efektivní spolupráci mezi jednotlivými partnery projektu a nabízí podnikatelům následující:
• Zprostředkování obchodních kontaktů, poptávek a nabídek podnikatelů a jejich evidence
• Poskytování informací a poradenství (legislativní, dotační, …)
• Pomoc při zakládání firem či jejich poboček
• Organizace odborných seminářů, workshopů, konferencí, veletrhů
• Spolupráce s velvyslanectvími a MPO

Kontaktních center je celkem 7 (4 na českém a 3 na polském území) a byla zřízena u jednotlivých partnerů, kterými jsou Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje a Moravskoslezského kraje, Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou a Jeseníku a dále Krkonošská agentura pro regionální rozvoj, Kladská průmyslová a obchodní komora, Sudetská průmyslová a obchodní komora ve Swidnici. Spolupráce s dalšími organizacemi jako např. s velvyslanectvím, konzuláty, agenturami CzechTrade a CzechInvest probíhá na neformální úrovni.
Každý příhraniční kraj má své kontaktní centrum pro pomoc podnikatelům.

„Tento projekt je pro podnikatele z obou zemí velmi přínosný a věřím, že i v novém programovacím období EU bude možnost získat podporu pro takovýto druh spolupráce. Projekt je důkazem, že vzájemné hranice dnes v Evropě představují spíše administrativní čáru, než skutečnou hranici v obchodních a jiných vztazích. Jsem také velkým optimistou, pokud jde o budoucí rozvoj česko-polských ekonomických vztahů, Polsko je klíčový obchodní partner naší země a potenciál pro posilování spolupráce je obrovský. Musíme však společně pracovat, aby se tyto kontakty dále rozšiřovaly a upevňovaly, protože je to ku prospěchu obou stran. Hospodářská komora ČR v tomto směru dělá mnohé,” oceňuje podporu společných česko-polských aktivit prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Upozorňuje, že Hospodářská komora ČR jako nejvýznamnější podnikatelská organizace v naší zemi dlouhodobě spolupracuje s polskými partnery, zejména s Polskou obchodní komorou, a to i v rámci Evropské komorové sítě Eurochambres, nebo Visegrádské čtyřky.

Díky projektu se zintenzivnila hospodářská a obchodní spolupráce mezi oběma tradičními ekonomickými partnery a došlo k navýšení obchodní výměny zboží. František Molík, ředitel Jednatelství Náchod Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje uvádí několik z mnoha příkladů obchodní a hospodářské spolupráce, které bylo možné realizovat díky projektu:

- zajištění české firmy na výrobu mobilní zdvihací forbíny (orchestřiště) pro polské město - získání zakázky českou firmou Strojírna Kukleny (jednatel Ing. Novák)
- vstup české firmy L. Cvejn na polský trh s dodávkami paliva
- pomoc se zajištěním tisku polského časopisu Tygodnik Euroregio Glacensis u české tiskárny
- získání zakázek na praní prádla polským nemocnicím, hotelům a lázním pro českou firmu Prádelny a čistírny Náchod (ředitel p. Rudolf)
- pomoc překladatelce a tlumočnici polského/českého jazyka I. Pacanové se zajištěním zakázek včetně dlouhodobé spolupráce se SIPH
- navázání spolupráce ZOO Dvůr Králové nad Labem s polskými organizacemi cestovního ruchu na Mezinárodním turistickém veletrhu ve Wrocławi
- pomoc při jednáních české dopravní firmy CDS Náchod s polskou firmou PKS Kłodzko ohledně spolupráce a zřízení mezinárodních linek (zavedení místní dopravy v Kudowě-Zdrój a linky Praha – Wrocław provozované CDS a PKS)
- navázání spolupráce českých regionálních novin Echo a polského Tygodniku Euroregio Glacensis (dlouhodobá spolupráce při propagaci a inzerci českých a polských subjektů)
- burzy práce v Polsku - obsazování sezónních pracovních pozic polskými nezaměstnanými z okresu Kamienna Góra (pokojské, pomocné síly do kuchyně) do krkonošských hotelů
- zajištění vhodných polských pracovníků do českých firem: Mavet trading Náchod (čalouníci), CDS Náchod (řidiči autobusů)
- spolupráce českých a polských informačních center v příhraničí (Kłodzko, Świdnica, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Wałbrzych)

Mezi poslední aktivity projektu patří uspořádání Výstavy regionálních produktů a suvenýrů, které se uskutečnilo koncem března v Jablonci nad Nisou. Oskar Mužíček, ředitel Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou o výstavě prohlašuje, že je pro výrobce a prodejce regionálních produktů a suvenýrů z české i polské strany hranice jedinečnou příležitostí jak ukázat kvalitu svých výrobků, tak zároveň své výrobky prodat návštěvníkům z řad široké veřejnosti. Pro samotné výrobce a prodejce výrobků je třídenní akce příležitostí porovnat své produkty s konkurencí a domluvit případné společné obchody. V rámci výstavy byla uspořádána soutěž v kategoriích regionální produkty potravinářské a ostatní a suvenýry. Další tematicky zaměřenou akcí bylo uspořádání workshopu na téma vzdělávání v cestovním ruchu.

Více o projektu „Vytvoření sítě Kontaktních center Česko - Polské hospodářské spolupráce“ lze nalézt na www.podnikanivpolsku.info

Ze statistických výkazů je známo, že obchodní výměna mezi Českem a Polskem roste, což se děje i z důvodů aktivit projektu. Proto je velmi pozitivně hodnocen mimo jiné i Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR či agenturou na podporu obchodu CzechTrade.

Lenka Vodná
tiskové oddělení
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27 | 190 00 Praha 9 – Vysočany
press@komora.cz | www.komora.cz