Vzdělávání členů OHK Jablonec nad Nisou

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou zahájila od ledna 2011 realizaci projektu spolufinancovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt s názvem "Zvýšení adaptability zaměstnanců členských firem Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou a zaměstnanců partnera pracujících v odvětví cestovního ruchu"....

Zvýšení adaptability zaměstnanců členských firem OHK v Jablonci nad Nisou a zaměstnanců partnera pracujících v odvětví CR

Vzdělávání členů OHK Jablonec nad Nisou

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou zahájila od ledna 2011 realizaci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt s názvem“ Zvýšení adaptability zaměstnanců členských firem Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou a zaměstnanců partnera pracujících v odvětví cestovního ruchu“ si klade za cíl zvýšit vzdělanost zaměstnanců a konkurenceschopnost podniků zejména v oblasti hotelnictví a gastronomie.

Uzavřené vzdělávací kurzy a semináře z oblasti hotelnictví a gastronomie, regionálního cestovního ruchu, práva, ekonomiky a managementu, komunikačních a obchodní dovedností, IT a cizích jazyků budou probíhat pod vedením zkušených lektorů a expertů z oboru od září 2011 až do konce roku 2013.


Tisková zpráva k zahájení projektu

Vzděláváním ke zvýšení kvality služeb v Českém ráji a Jablonecku.
Provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení z Českého ráje jdou vstříc zkvalitňování služeb a profesionalizaci personálu. V následujících třech letech vyšlou svůj management, obslužný personál a gastropersonál do vzdělávacích programů, připravovaných v rámci právě zahájeného projektu se zkráceným názvem „Vzdělávání členů OHK Jablonec“.
Projekt realizuje Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Pokrývá všechny stěžejní oblasti vzdělávání, které jsou pro úspěch ve službách cestovního ruchu důležité. Zaměstnanci 28 členských firem ze tří různých krajů, na nichž se rozkládá turistický region Český ráj, absolvují cyklus školení, zaměřený jak na odborné, tak také obecné znalosti a tzv. měkké dovednosti. Uzavřené kurzy a semináře z oblasti hotelnictví a gastronomie, regionálního cestovního ruchu, práva, ekonomiky a managementu, komunikačních a obchodní dovedností, IT a cizích jazyků budou probíhat pod vedením zkušených lektorů a expertů z oboru až do konce roku 2013, obsah je připravován v úzké spolupráci se zapojenými subjekty.
Cílem je zvýšit nejen kvalitu nabízených služeb v cestovním ruchu, ale také adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.
Mgr. Kateřina Bartoňová, specialistka vzdělávání / koordinátorka akcí projektu
esf@ohkjablonec.cz; bartonova@mostkevzdelani.eu