Stara Wieża Ciśnień | Vyhlídková věž v Mirsku

atrakcja-23-zdj-cie-1-j.jpg

Stara Wieża Ciśnień


Wieża widokowa w Mirsku powstała w starej wieży ciśnień, której historia zaczyna się w latach 1887 – 1890. Zaprojektował ją mistrz budowlany O. Jaekiel. Parter wykonano z kamienia bazaltowego zakończonego gzymsem pokrytym dachówką ceramiczną. Kolejne 7 pięter to cegła licówka, a grubość muru waha się od 45 do 60 cm. Do poziomu pokrycia hełmu wieży tynk nakrapiany. Wieża zwieńczona jest więźbą dachową drewnianą, wielospadową, ośmioboczną pokrytą dachówką ceramiczną. Całkowita wysokość wieży to 37,5 metra. Monolityczny strop do obsługi zbiornika na wodę oparty jest na stalowych belkach. Klatka schodowa początkowo drewniana, wymieniona została podczas remontu (2010 – 2013) na stalowo-kratową. Wieża od początku swojego istnienia miała za zadanie podniesienie ciśnienia w wodociągu grawitacyjnym miasta Mirsk poprowadzonym z ujęć wody w Krobicy. Nocą, gdy pobór wody był mniejszy, a nawet ustawał, zbiornik umieszczony na szczycie wieży napełniany był jedną z rur pompą znajdującą się w przyziemiu.

Ul. Wodna 4 

59-630 Mirsk

Tel. +48 570 778 078

https://podziemna-wieza.pl/wieza/historia/

Wieża (wnętrze) czynna codziennie w godzinach 10:00–18:00 w sezonie turystycznym od 6 czerwca do 14 listopada, poza sezonem od 14 listopada do 6 czerwca w godzinach 10:00–16:30.

Na podziwianie widoków należy przeznaczyć około 25–35 minut. Wspinamy się na wysokość około 30 metrów po 157 stopniach. Dlatego ostatnie wejście do wieży możliwe jest o godzinie 17:30 w sezonie oraz o 16:30 poza nim.

Na wieżę można wspiąć się codziennie przez cały rok.

--

Vyhlídková věž v Mirsku


Vyhlídková věž v Mirsku byla vybudována ve staré vodárenské věži, jejíž historie se začala psát v letech 1887 až 1890 a kterou navrhl stavitel O. Jaekiel. Přízemí bylo zhotoveno z čedičového kamene a zakončeno římsou pokrytou keramickou taškou. Dalších 7 podlaží je z lícové cihly a mocnost zdiva se pohybuje od 45 do 60 cm. Nejvyšší část věže je omítnuta šedou omítkou. Věž je zakončena osmibokou střechou pokrytou keramickými taškami. Celková výška věže je 37,5 metru. Monolitický strop nesoucí nádrž na vodu je podepřen ocelovými nosníky. Původně dřevěné schodiště bylo během rekonstrukce (2010 až 2013) nahrazeno schodištěm s ocelovou konstrukcí. Od počátku své existence měla věž za úkol zvyšovat tlak v gravitačním vodovodním systému města Mirsk vedeném z vodovodního přivaděče v Krobici. V noci, když byl odběr vody nižší nebo dokonce zastaven, se nádrž umístěná na vrcholu věže plnila pomocí čerpadla umístěného v přízemí.  

Ul. Wodna 4

59-630 Mirsk

Tel. +48 570 778 078

https://podziemna-wieza.pl/wieza/historia/

Vyhlídková věž (interiér) je otevřena denně od 10:00 do 18:00 během turistické sezóny od 6. června do 14. listopadu, mimo sezónu od 14. listopadu do 6. června od 10:00 do 16:30.

Na obdivování výhledů si vyhraďte přibližně 25 až 35 minut. Vystoupáte přibližně 30 metrů po 157 schodech. Proto je poslední výstup na věž možný v 17:30 v hlavní sezóně a v 16:30 mimo sezónu.

Na věž je možné vystoupit každý den po celý rok.

Atrakcja 23- zdjecie 3 Atrakcja 23- zdjecie 4 Atrakcja 23- zdjecie 5 Atrakcja 23- zdjecie 6 Atrakcja 23-zdjecie 2