Pačinek Glass | Pačinek Glass

pacinek-glass-1-j.JPG

PAČINEK GLASS

Jiří Pačinek je bezpochyby jeden z nejlepších současných českých sklářů zaměřených na hutní sklo. Jeho práce udivují často až sochařským pojetím a to ať už jde o volné plastiky zvířat a figur, nebo užité předměty jako jsou vázy, mísy a poháry. Sklářskou huť Pačinek glass Jiřího Pačinka, jednoho z nejvýznamnějších současných uměleckých sklářů nejen v České republice, ale zároveň na mezinárodní úrovni, najdete v Kunraticích u Cvikova, v samém srdci Křišťálového údolí, což je oblast s největší koncentrací a tradicí sklářské výroby nejen v Čechách, ale i v Evropě a na světě. Návštěvník zde možná poprvé v životě spatří rozžhavenou sklářskou pec s pracujícími mistry skláři. Ti se navíc mohou na chvíli stát jeho učiteli a spolu s nimi tak může vyzkoušet nejen foukání do píšťaly, ale i tvarování žhavého skla sklářským nářadím a vytvořit si tak svůj vlastní skleněný výrobek. Unikátním zážitkem je pak návštěva Křišťálového chrámu a jedinečné Křišťálové zahrady, místa, kde po celý rok rostou skleněné rostliny s exotickými jmény, jako například Herba crystallus, Serpenta multichroma ad.

Otevírací doba: sledujte web a FB

T: (ČJ, AJ, NJ, RJ) +420 608 404 986

Adresa: Kunratice u Cvikova 147, 471 55 Kunratice u Cvikova

M: info@pacinekglass.com

Web http://www.pacinekglass.com

FB : Pačinek Glass

Exkurze sklářské hutě a Křišťálového chrámu je vhodná pro vozíčkáře i pro neslyšící a nevidomé.

--

PAČINEK GLASS

Jiří Pačinek jest bez wątpienia jednym z najlepszych współczesnych czeskich szklarzy, zajmujących się szkłem tworzonym przy szklarskim piecu. Jego prace – czy to wolna twórczość i rzeźby przedstawiające zwierzęta albo figury, czy przedmioty użytkowe, jak wazony, patery i puchary – często zadziwiają swoim rzeźbiarskim charakterem. Huta Pačinek glass Jiříego Pačinka, jednego z najważniejszych współczesnych artystów szkła nie tylko w Czechach, ale także na arenie międzynarodowej, znajduje się w Kunraticach koło Cvikova, w sercu Kryształowej Doliny, regionu o największej koncentracji zakładów szklarskich i najbardziej rozwiniętej tradycji szklarstwa na świecie. Zwiedzający ma tu okazję zobaczenia rozgrzanego pieca szklarskiego z pracującymi przy nim mistrzami szklarskimi. Co więcej, hutnicy mogą na chwilę zostać jego nauczycielami – w hucie można spróbować swoich sił w dmuchaniu w piszczel szklarską czy formowaniu roztopionej masy szklanej za pomocą szklarskich narzędzi i własnoręcznie wykonać swój autorski szklany wyrób.

Wyjątkowym przeżyciem jest wizyta w Kryształowej Świątyni, którą Jiří Pačinek, we współpracy z parafią rzymskokatolicką, założył w 2020 roku w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, znajdującym się zaledwie kilka kroków obok huty szkła. Zaprezentowanych tam jest  ponad trzysta szklanych obiektów, w tym unikalna seria żyrandoli autorstwa czołowych czeskich artystów, takich jak René Roubíček, Bořek Šípek czy Blanka Matragi. Znajduje się tu również drugi oryginał oficjalnego daru huty dla papieża Franciszka – Monstrancja  i Relikwiarz św. Zdzisławy oraz Kunratickie Dzieciątko Jezus (Kunratické Jezulátko) – szklana kopia Praskiego Dzieciątka Jezus ( Pražské Jezulátko).

Oprócz huty szkła i Kryształowej Świątyni, w Kunraticach u Cvikova można odwiedzić unikalny Kryształowy Ogród – miejsce, w którym przez cały rok rosną szklane rośliny o egzotycznych nazwach, takich jak Herba crystallus, Serpenta multichroma, Columna ledum czy Kunraticia lucida...

Godziny otwarcia: obserwuj http://www.pacinekglass.com i Facebook : Pačinek Glass

Adres: Kunratice u Cvikova 147, 471 55 Kunratice u Cvikova

E-mail: info@pacinekglass.com

Web http://www.pacinekglass.com

Facebook: Pačinek Glass 

Zwiedzanie huty szkła jest dostępne dla osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem galerii na 1 piętrze) i podobnie jak zwiedzanie Kryształowej Świątyni jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich oraz niesłyszących i niewidomych.

Pacinek glass (1).JPGPacinek glass (2).JPGPacinek glass (3)Pacinek glass (4)Pacinek glass (7)Pacinek glass (8)Pacinek glass (14)Pacinek glass (17)Pacinek glass (28).JPG