Městské muzeum v Železném Brodě I Muzeum Miejskie w Železnym Brodzie

mestske-muzeum-v-zeleznem-brode-1-j.jpg

Městské muzeum v Železném Brodě 

Navštívit můžete dvě stálé expozice muzea. Sklářská expozice mapuje vývoj unikátního českého uměleckého sklářství, které má kořeny i v Železném Brodě. Mezi každoroční výstavy patří prezentace fascinujících výsledků sklářského sympozia Letní sklářská dílna, které se koná na začátku září v huti Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské. Vidět umělecké skláře při práci a užít si tak jedinečnou podívanou může i široká veřejnost. Pozorovat vznik objektů uměleckého sklářství je nezapomenutelný zážitek. Od roku 2024 muzeum připravuje novou atraktivní expozici uměleckého skla, tzv. „black-light exhibition“. Do sálu ponořeného do tmy budou zářit vystavené exponáty. Národopisná expozice je vystavena v budově Běliště, která je nádhernou ukázkou pojizerské lidové architektury. Mezi nejoblíbenější akce konané na Bělišti patří Vánoční trhy a Velikonoční jarmark s tradičním programem.

Otevírací doba viz webové stránky muzea.

nám. 3. května 37, 468 22, Železný Brod

T: + 420 483 389 081/ + 420 777 797 809

Email: muzeum@zelbrod.cz

https://muzeumzb.cz

FB: Městské muzeum v Železném Brodě/ IG: mestske_muzeum_v_zb

Budova je bariérová.

--

Muzeum Miejskie w Železnym Brodzie  

W muzeum można zwiedzić dwie wystawy stałe. Ekspozycja szkła przedstawia rozwój unikalnego czeskiego szklarstwa artystycznego, które ma swoje korzenie także w miejscowości Železný Brod. Do corocznych wystaw czasowych należy prezentacja fascynujących wyników „Letnich warsztatów szklarskich”, sympozjum szklarskiego, które odbywa się na początku września w hucie szkła Średniej Szkoły Rzemiosł Artystycznych. Zobaczyć artystów szklarzy przy pracy i zachwycać się niepowtarzalnym widowiskiem może wtedy też szersza grupa odbiorców. Obserwowanie procesu tworzenia przedmiotów ze szkła artystycznego jest niezapomnianym przeżyciem. Obecnie muzeum przygotowuje nową, atrakcyjną wystawę szkła artystycznego – tzw. „black-light exhibition“, która otwarta zostanie w 2024 roku. Sala wystawiennicza będzie zaciemniona, a prezentowane w niej szklane eksponaty będą podświetlone. Muzeum ma też stałą wystawę poświęconą etnografii. Jest ona prezentowana w budynku dawnej bielarni (Běliště), będącym wspaniałym przykładem nadizerskiego budownictwa ludowego. Do najpopularniejszych imprez organizowanych w Běliště należą jarmark bożonarodzeniowy i jarmark wielkanocny z tradycyjnym programem artystycznym.

Godziny otwarcia znajdują się na stronie internetowej muzeum.

nám. 3. května 37, 468 22, Železný Brod

T: + 420 483 389 081/ + 420 777 797 809

Email: muzeum@zelbrod.cz

https://muzeumzb.cz

FB: Městské muzeum v Železném Brodě/ IG: mestske_muzeum_v_zb

Budynek jest bez barier.

Městské muzeum v Železném Brodě (1)Městské muzeum v Železném Brodě (2)Městské muzeum v Železném Brodě (3)Městské muzeum v Železném Brodě (4)Městské muzeum v Železném Brodě (5)Městské muzeum v Železném Brodě (6)Městské muzeum v Železném Brodě (7)