Atrakce průmyslu a techniky Euroregionu Nisa, reg.č.: PL.3.22/2.2.00/09.01498

Záměrem projektu je prezentovat a ukázat návštěvníkům, turistům a příznivcům technických památek, regionální průmyslové zajímavosti Česko-polského příhraničí, a tím rozšířit nabídku příležitostí a zážitků pro rozvoj cestovního ruchu. Návštěvníci se mohou přesvědčit, že mnoho zajímavých oborů, se v našem příhraničí rozvíjelo a ovlivnilo vývoj našeho regionu.......

Záměrem projektu je prezentovat a ukázat návštěvníkům, turistům a příznivcům technických památek, regionální průmyslové zajímavosti Česko-polského příhraničí, a tím rozšířit nabídku příležitostí a zážitků pro rozvoj cestovního ruchu. Návštěvníci se mohou přesvědčit, že mnoho zajímavých oborů, se v našem příhraničí rozvíjelo a ovlivnilo vývoj našeho regionu.

Projekt představuje nabídku vybraných technických a průmyslových subjektů, které svou náplní mohou obohatit zážitky turistů. Tyto objekty jsou popsány na webu www.prumyslovepamatky.cz , vybrané subjekty jsou prezentovány jako virtuální prohlídky, jsou vydány brožury do kapsy a dále i materiály pro průvodce a speciální turistická mapa s jejich popisem.
Jedná se objekty vodních děl, dopravních staveb, historie a současnosti skla, pivovary, lázně, podzemní stavby, které jsou prezentovány v 8 brožurách, tematicky uspořádaných dle oborů.
Rekapitulace aktivit:
• Vytvořen společný Česko-polský web www.prumyslovepamatky.cz , kde je prezentováno 100 českých a 60 polských subjektů v rozsahu A4, v ČJ, PJ, AJ, NJ
• Vytvořený virtuální prohlídky 20 českých a 20 polských objektů, prezentováno na webu
• Vytvořena mapa se 160 objekty s popisem
• Vytvořeno 8 brožur (do kapsy) tematický uspořádaných dle oborů
• Zhotoveny fotografie pro realizování výstav
• Vytvořeny rolapy – 10+10 ks s tematický uspořádaných dle oborů pro realizování výstav
• Vytvořen „šanon“ pro průvodce, kde kromě informací z webu budou uvedeny další informace, - odborný slovníček, trasy na výlety, doplněny další informační zdroje,…
• Vytvořený nástěnné kalendáře, pro zajištění publicity

Plánované akce do konce projektu:
1) Závěrečná konference projektu v Jelení Goře, která se koná 18.3.2012. Hosté: Ing. Dvořáková, Ing. Zídek , PhDr.Frágner, MK, CzechTourism, popř. zahraniční hosté a přednášející (program s tématy se nyní připravuje).
2) Výstava fotografií průmyslového dědictví v Eurocentru – Euroregion Tour se slavnostním zahájením, které se koná 22. 3. 2012. Účast medií.
3) Seminář – workshop s výjezdem a prohlídkou zajímavých objektů pro průvodce ( 30 z ČR+20 z PR), konaný v Jablonci nad Nisou dne 20.4.2012. Dopolední program v přednáškovém sále, odpoledne výjezd. Hosté: Prof.Šenberger, CzechTourism, uživatelé, majitelé objektu ( dle časových možností : Ing. Dvořáková, Ing. Zídek , PhDr. Frágner, ev. další).

http://www.atrakcjetechniki.karr.pl/public/choose/section.php?lang=cz

www.region-jizera.cz/news/atrakce-prumyslu-a-techniky-/

https://cs-cz.facebook.com/pages/Atrakce-pr%C5%AFmyslu-a-techniky-Euroregionu-Nisa/350981084964018 

 Projekt „Atrakce průmyslu a techniky Euroregionu NISA, reg.č.: PL.3.22/2.2.00/09.01498 byl vybrán v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.