Rozvoj kariérového poradenství v Libereckém kraji, reg.č.: CZ.1.07/1.1.09/02.0031

Neochota žáků základních škol pracovat v řemeslných profesích je dlouhodobě zanedbávaný problém, podpořený nedostatečnou legislativou, vytvářející nedostatek dělnických a odborných profesí prakticky ve všech oborech strojírenství, stavebnictví a dalších oborů. Absolutní nedostatek mladé nastupující generace ve firmách a požadavek podnikatelů problém řešit, nás vedlo k tomu, že jsme přemýšleli, jak přiblížit současný stav průmyslu a firem mládeži.

Neochota žáků základních škol pracovat v řemeslných profesích je dlouhodobě zanedbávaný problém, podpořený nedostatečnou legislativou, vytvářející nedostatek dělnických a odborných profesí
prakticky ve všech oborech strojírenství, stavebnictví a dalších oborů. Absolutní nedostatek mladé nastupující generace ve firmách a požadavek podnikatelů problém řešit, nás vedlo k tomu, že jsme
přemýšleli, jak přiblížit současný stav průmyslu a firem mládeži.

Nejprve jsme si dali za úkol zjistit od podnikatelů a zaměstnavatelů, jaké profese jsou žádané a které vnímají jako nejvíce ohrožené. Průzkum nám identifikoval 35 profesí, které jsme ve firmách nechali
od profesionálů natočit do televizních spotů, které jsou informativní o základních otázkách pro žáky ZŠ. Žáci ve spotech vidí v praxi, jaká je činnost každé profese, jaké se používají stroje, přístroje
a pomůcky, viděli, že se již nejedná o fyzickou námahu a spíše je vidět průlom automatizace do firem.
Žáci dostali do rukou interaktivní DVD, kde si vyzkouší krátký test, který odhaluje, jaké profese by měl uchazeč zvolit. Dále si prohlídne 35 spotů, dalších 7 spotů, které poukazují na další požadavky v životě dospělých, jedno z témat je celoživotní vzdělávání, pro příklad „Čím jsem chtěl být a čím jsem“. DVD je provázáno s webem www.techyes.info ,kde se zájemci mohou dozvědět, v jakých školách
v LK se jednotlivé profese vyučují, kolik si jednotliví řemeslníci vydělají, informace z Úřadu práce identifikují, jaké profese jsou v útlumu, a které žádané. Velmi pozitivní je zjištění, že na 100 firem se zapojilo do informační kampaně pro žáky a jsou ochotné prezentovat v praxi jednotlivé profese, technologie, materiály.
Toto vše je podpořeno specializovaným portálem a vydáváním tiskovin jako komunikační platformou pro žáky, učitele, firmy, organizátory všech akcí, ale i rodiče.

Vše jsme dělali s cílem přiblížit současné profese, technologie, postupy žákům, kteří se rozhodují kam a jak do dospělého života. Víme, že je to první a nejvážnější rozhodování a v mnoha případech chybí informace z praxe.
Ohlasy od žáků a ředitelů byly velmi pozitivní. Slyšeli jsme věty „Konečně první věc, kdy nám někdo chce nezištně pomoci“. Z toho má celý realizační tým velmi dobrý pocit. Jen se zamýšlíme jak dál, jak tyto produkty dostat ke všem žákům v ČR, jak navázat a pokračovat v dalších podpůrných aktivitách.
Náš kraj je technicky zaměřen, proto vždy budou potřeba techničtí odborníci.

www.techyes.info