Podpora rozvoje regionálních firem v česko-polském příhraničí

Projektová činnost OHK

Aktivity Kontaktního centra česko-polské spolupráce pro rok 2015
V rámci projektu „Podpora rozvoje regionálních firem na česko-polském příhraničí“, jsou podporovány aktivity zaměřené na přeshraniční spolupráci i obchod. Patří sem poradenství, pomoc při hledání obchodních partnerů a nových trhů, podpora cestovního ruchu v příhraničích regionech ad. Dokončili jsme Česko-polský ekonomický slovník a Sborník vybraných dokumentů v ČR-PR (úřední a podnikatelská praxe, 50 dokumentů pro podnikatele - členy OHK, které jsou aktualizované podle NOZ), jak v tištěné podobě, tak elektronicky v podobě CD a webové prezentace. CD jsou k dispozici na úřadě OHK, jednotlivé vzory dokumentů zasíláme mailem na požádání.
Projekt OHK v Jablonci nad Nisou rozvíjí podnikání v česko-polském příhraničí
Podnikatelé mají možnost využít jak publikovaných informací, tak účasti na akcích zaměřených na přeshraniční výměnu a podporu regionálních výrobců. K projektu neodmyslitelně patří každodenní činnost ve formě informování o příhraničních podnikatelských akcích a aktualitách, spolupráce s velvyslanectvími, ministerstvy, úřady a agenturou CzechTrade ve Varšavě. OHK prezentuje informace o hospodářské realitě obou zemí i o pořádaných akcích na webu i v tisku. Samozřejmostí je vyhledávání partnerů a zprostředkování obchodních kontaktů, pomoc jednotlivým podnikatelům, spolupráce s vysokými školami v ČR i Polsku, spolupráce s technologickými centry a spolupráce se speciálními průmyslovými zónami v Polsku.

Projekt podpořil 5050 osob, podnikatelů a živnostníků, v rámci 150 uspořádaných akcí.
• 19. - 21.3.2015 - uspořádání tradiční Výstavy regionálních produktů a suvenýrů v Eurocentru v rámci veletrhu Euroregon Tour 2015. Zorganizování semináře o tradičních řemeslech v regionu a panelové výstavy k řemeslům.
• 26.8.2015 - poslední díl minisérie seminářů o marketingu pro malé a střední podnikatele
• výstava „Vyrobeno pod Sněžkou“ Jelení Hora - 4. 9. 2015
• Seminář Marketing pro malé a střední podnikatele - 3. díl minisérie 28.6.2015
• Diskuzní fórum na téma cestovní ruch v LK - poslední díl série 17.9.2015
• Skleněné městečko Železný Brod 19. - 20. 9. 2015
Projekt byl velmi dobře hodnocen polskou vládou a tři ředitelé partnerských organizací: OHK v Jablonci nad Nisou, KHK KHK - pobočka Náchod a KARR Jelenia Góra obdrželi vyznamenání ministra hospodářství PR.

Projekt „Podpora rozvoje regionálních firem na česko - polském příhraničí“ - reg.č. CZ.3.22/2.1.00/12.03400. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Překračujeme hranice.