Unissa plus, SE


Čl. č.: 13600436
IČO: 28998081
Obor: Služby
Adresa: Arbesova 3468/18, 466 04 Jablonec nad Nisou
Kontakt: Vladimír Český, ředitel společnosti, tel: +420 483 712 448, fax: +420 483 113 817, e-mail: vladimir.cesky@unissa.cz, web: www.unissa.cz 
Předmět činnosti: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, hygiena práce, odpadové a obalové hospodářství, nakládání s chemickými látkami a směsmi, revize vyhrazených technických zařízení; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor