Severočeské komunální služby s.r.o. 


Čl. č.: 13600212
IČO: 62738542
Obor: odpadové hospodářství
Adresa: Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou
Kontakt: Zdeněk Faistaver, tel: +420 483 312 403, fax: +420 483 312 404, e-mail: sks@mariuspedersen.cz,
web: http://www.sksjablonec.cz 
Předmět činnosti: podnikání v oblasti nakládání s odpady, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, dopravní a přepravní služby