Česká společnost pro údržbu, z.s.

Čl. č.: 13600453

IČO: 70101191
Obor: vzdělávací a poradenská organizace, management majetku a jeho údržby pro uspokojování profesních potřeb svých členů
Adresa: Kamýcká 872, 165 00 Praha - Suchdol
Statutární zástupce: Prof. Ing. Václav Legát, Dr.Sc. - předseda předsednictva, mail: legat@tf.czu.cz
Kontrakt: Ing. Jan Hroch - výkonný ředitel, hroch@udrzba-cspu.cz, mob.: 732 385 196, web: https://udrzba-cspu.cz/
Předmět činnosti: vytváření a realizace vzdělávacích programů, realizace přednášek, konferencí, seminářů, realizace nezávislých auditů a benchmarkingu, informační servis, vydavatelská a nakladatelská činnost v oblasti údržby.