Agentura Recese s.r.o.

Čl. č.: 13600430
IČO: 03346463
Obor: produkce a multimediální tvorba
Adresa: Zlatá 1865/10, 466 02 Jablonec nad Nisou
Kontakt: Robert Pánek - jednatel společnosti, mob: 602 420 799,
e-mail: robert.panek@recese.com, web: www.recese.com  
Předmět činnosti: výroba společenských kulturních akcí na klíč, dramaturgie, realizace, výroba prezentace a dokumentace/ zajištění vystoupení výkonných umělců a uměleckých souborů, moderátorské služby, DJ´s/ zajištění pořadatelských služeb/ ozvučení a osvětlení společenských kulturních a sportovních akcí/ doprava umělců, uměleckých předmětů, hudebních nástrojů a technické aparatury/ výroba obrazových foto a video materiálů/ výroba zvukového audio záznamu s jeho následným zpracováním/ zhotovení podkladů pro komponované pořady/ projekce a firemní prezentace včetně jazykových mutací zvukových komentářů/ přepis filmových a video materiálů včetně jejich digitalizace do požadovaných formátů