Zákaz prodeje a další omezení platná od čtvrtka 22. října 2020. Přehled výjimek

934laptop-2838917_1920.jpg

Hospodářská komora České republiky sděluje, že vláda České republiky s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,

Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary),

tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,

Nákupní centra: Zakazuje se:

Zakazují se:

Zakazuje se poskytování ubytovacích služeb:

s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

Zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Vláda České republiky omezuje provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 1. zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 2. u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
 3. v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
 4. provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
 5. zákaz produkce živé hudby a tance,
 6. nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

Omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak,
že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti.

Omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:

 1. použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 2. nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
 3. provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 4. následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
 5. provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
 6. je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.;

Vláda České republiky nařizuje, aby v provozovnách maloobchodního prodeje, jejichž provoz není
zakázán, provozovatel dodržoval následující pravidla:

Další pro podnikatele důležité informace (kompenzace pro podnikatele, důležité kontakty, stanoviska oborových svazů, asociací, klastrů a řemeslných cechů atd. ) naleznete na stránce Hospodářské komory České republiky – koronavirus

Doplnění 21.10.2020 ve 22:15 na základě četných dotazů: